I Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid förmaksflimmer för 2017 anges bland annat att alla patienter med förmaksflimmer och förhöjd risk för ischemisk stroke bör få behandling med orala antikoagulantia. Vid nyinsättning rekommenderas, om det inte finns kontraindikationer, NOAK före warfarin på grund av visad lägre dödlighet och minskad risk för allvarliga blödningar, inkluderande hjärnblödning. NOAK kan också övervägas till patienter med mindre välfungerande warfarinbehandling. Trombocythämmande läkemedel, som till exempel acetylsalicylsyra, ska inte användas för att förebygga stroke vid förmaksflimmer. 

Till Läkemedelsverkets rekommendationer 2017