Socialstyrelsen har presenterat aktuella nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Bland nyheterna kan noteras att NOAK nu ges en högre prioritet jämfört med warfarin som antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer hos patienter med förhöjd risk för stroke.

Ta del av de fullständiga riktlinjerna här