Antidot för Eliquis (apixaban) godkänd

Nu är antidot gentemot Eliquis® (apixaban) godkänd i Europa via en så kallad ”conditional marketing authorization” som ges till produkter som fyller ett medicinskt behov och har potentiell positiva effekter på hälsa och där ytterligare data krävs av EMA. Produkten heter Ondexxya (andexanet alfa) och tillhandahålls av företaget Portola Pharmaceuticals*. NT-rådets rekommendation till regionerna är dock fortfarande att avvakta med användning av Ondexxya på grund av pågående förhandling.

Till Ondexxya Fass-text       Till EMA

första publiceringsdatum: 26 april 2019
*Nuvarade innehavare av försäljningstillstånd (MAH): Astra Zeneca

Eliquis antidot