Flimmerrapporten 2021 – Att leva med förmaksflimmer

Rapporten handlar om upptäckt och vård av förmaksflimmer. I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dem har runt 330 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis drygt 100 000 fortfarande är oupptäckta. Regioner med lägre mörkertal har fler diagnostiserade än vad de borde ha givet den demografiska sammansättningen. Det indikerar att man är bättre än genomsnittet på att upptäcka förmaksflimmer. Modellbaserade uppskattningar tyder på att det finns stora skillnader mellan regionerna.

Läs mer om hur det är att drabbas och leva med förmaksflimmer, upptäckt och behandlingar, mörkertal, opportunistisk screening, regionala skillnader, ABC-modellen och mycket mer i 2021-års upplaga av Flimmerrapporten.

Läs eller ladda ner rapporten

flimmerrapporten 2021

Liknande artiklar