Uppdaterade riktlinjer från ACC

Kompass

Riktlinjerna för hantering av patienter med förmaksflimmer från American College of Cardiology (ACC) och American Heart Association (AHA) har nyligen blivit uppdaterade. Framför allt med avseende på antikoagulationsbehandling och trombosprevention. 

Till de uppdaterade riktlinjerna

Dela artikel

Liknande artiklar