Anti-FXa aktiviteten varierar hos patienter med apixaban.  Frekvensen av allvarliga blödningar och stroke/systemisk embolism var låg oavsett anti-FXa aktivitet. Så konkluderar man i en nyligen publicerad substudie till AVERROES.

Till studien

 

Huvudresultaten i AVERROES-studien var en viktig pusselbit i att förändra både de Europeiska riktlinjerna och Socialstyrelsens nationella riktlinjer så att de ej längre rekommenderar ASA som strokeprofylax för patienter med förmaksflimmer.

Till AVERROES-studien           Till Socialstyrelsens riktlinjer om ASA

 

432SE18PR00412-01,  PP-ELI-SWE-0684 JAN 2018