Vid Kardiovaskulära vårmötet 2018 presenterade, Docent Leif Friberg, Karolinska Institutet, data från APIXADRON-studien där säkerheten med Eliquis (apixaban) eller warfarin i kombination med Multaq (dronedaron) för svenska patienter med förmaksflimmer jämfördes.

I studien sågs en låg risk för blödningar som var jämförbar mellan de två olika kombinationsbehandlingarna. 

Till publikationen      Se föreläsningen från vårmötet