Vid Kardiovaskulära vårmötet 2018 presenterade, Docent Leif Friberg, Karolinska Institutet, data från APIXADRON-studien där Eliquis (apixaban) eller warfarin kombineras med Multaq (dronedaron) på svenska patienter med förmaksflimmer för att jämföra säkerheten mellan de båda kombinationerna.

I studien sågs en låg risk för blödningar som var jämförbar mellan de två olika kombinationsbehandlingarna. 

Till publikationen      Se föreläsningen från vårmötet