Vid Läkemedelskongressen 8 november tilldelades Eliquis priset för Bästa patientinformation av Apotekarsocieteten.

Priset är en en utveckling av det tidigare Bästa bipacksedel, och dess syfte är synliggöra samtliga stödjande åtgärder som patienten kan använda sig av, och inte enbart bipacksedeln. Däribland digitala lösningar. I motiveringen säger man bland annat:

          "Projektet har en hög tillgänglighet via många skilda kanaler och på flera olika språk. Patienten engageras i att söka vidare efter information via tjänster som e-learning, broschyrer samt filmer över webben.[…]"

I Apotekarsocietetens podcast Läkemedelspodden finns det även en intervju om patientsödet att lyssna på.   Till Läkemedelspodden

Eliquis Patientintstöd är bland annat utvecklat för att på olika sätt hjälpa patienten att förstå sin sjukdom och komma igång med sin behandling.
eliquispatient.se finns mer information om Eliquis Patientstöd.

PP-ELI-SWE-0638 Nov 2017