KONGRESS

ESC i Barcelona 2017

Här nedan kan du höra kollegor till dig berätta om vad de funnit särskilt intressant under kongressen, hur de tolkar vad de hört eller berätta om egna studier de presenterat under kongressen.

Image of Barcelona

Torsdag 31 aug

Höjdpunkter från ESC 2017

Höjdpunkter från ESC 2017

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några av höjdpunkterna under årets ESC-kongress.
 
Första händelse efter flimmerdiagnos

Första händelse efter flimmerdiagnos

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar hur det går för svenska förmaksflimmerpatienter. Vad drabbas de av efter sin diagnos? Hur ser könsfördelningen ut?
 
Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland annat om sitt spännande forskningsområde kardiogenetik vid långt QT-syndrom.
 
Förmaksflimmer vid CABG

Förmaksflimmer vid CABG

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för spännande data om betydelsen av förmaksflimmer i samband med CABG.
 
Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin intressanta forskning om vad som predicerar sjukhusinläggning hos hjärtsviktspatienter i ett primärvårdsmaterial.
 

Onsdag 30 augusti

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap från registerdata i Sverige som belyser samband mellan förmaksflimmer och venös tromboembolism – nya data från ESC.
 
Nytt om ablation

Nytt om ablation

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om en uppföljning av effekt hos patienter som genomgått ablation vid förmaksflimmer.
 
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning

Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella rön från ESC om nya biomarkörer och dess betydelse för riskskattning vid förmaksflimmer jämfört med konventionella metoder.
 
Demens och antikoagulation – nya registerdata

Demens och antikoagulation – nya registerdata

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya svenska registerdata som belyser möjligt samband mellan strokepreventiva effekter och konsekvenser på demensutveckling.
 

Tisdag 29 augusti

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping presenterar studieresultat från ett nytt automatiserat digitalt beslutsstöd som förbättrar vård vid förmaksflimmer.
 
CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus berätta om resultaten från en svensk registerstudie som publicerats i JACC.
 
Med flimmer-patienten i fokus

Med flimmer-patienten i fokus

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset i Linköping berättar om Amadeus-projektet med ett helhetsperspektiv på flimmerpatienten och hur omhändertagandet kan optimeras i klinisk praxis.
 
Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm berätta om screening för förmaksflimmer i öppenvården och Faris Al-Khalili, Stockholm heart center, kommenterar ur en kardiologs synvinkel på detta.
 

Måndag 28 augusti

Ny skattning av blödningsrisk

Ny skattning av blödningsrisk

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en ny riskskattningsmodell för blödning under sjukhustiden vid akut hjärtinfarkt.
 
Registerstudie om AHRE

Registerstudie om AHRE

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg och Danderyd KI, redogör för sin svenska registerstudie om Atrial high rate episodes.
 
Screening av förmaksflimmer - vad händer

Screening av förmaksflimmer - vad händer

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden i STROKE-STOP studien som bl.a svara på om patienterna med tysta förmaksflimmer verkligen vill ha behandling med oral antikoagulation?
 

Dela kongress