KONGRESS

ESC i München 2018

ESC-kongressen anordnas av European Society of Cardiology och tillhör världens största, mest inflytelserika kongressen inom det kardiovaskulära området. Föreläsarna på ESC består av respekterade forskare och läkare från hela världen, och programmet täcker hela det kardiovaskulära forskningsfältet inklusive nyheter och de senaste forskningsrönen. ESC 2018 hålls i München under fem dagar och besöks av föreläsare och deltagare från hela världen. Här nedan kan du höra kollegor till dig berätta om vad de funnit särskilt intressant under kongressen, hur de tolkar vad de hört eller berätta om egna studier de presenterat under kongressen.

München stad

Torsdag 30 aug

Poster image 03:41
Förbehandla patienter före koronarintervention

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som...

Poster image 03:31
AKS och sjuksköterskestöd för ökad följsamhet till statiner

ESC 2018, Kardiolog Daniel Huber, Östersund presenterar studieresultat om vilken...

Poster image 01:39
Verktyg vid riskstratifiering efter CRT-behandling

ESC 2018, Dr Christian Reitan, Lund, har undersökt olika verktyg...

Poster image 02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i...

Poster image 03:38
Graviditet och hjärtsjukdom

ESC 2018, Dr Ivana Bulatovic, Huddinge berättar om centrala budskap...

Poster image 02:22
Diagnostik av mitralisklaffprolaps med EKO

ESC 2018, Prof. Frank Flachskampf, Uppsala berättar om dagens...

Poster image 03:41
Påverkar förhöjt blodsocker prognosen vid hjärtsvikt

ESC 2018, Dr Isabelle Johansson, Karolinska Institutet presenterar preliminära registerdata...

Poster image 03:02
Prevalens av KOL vid myocardischemi

ESC 2018, Dr Andreas Jönsson, SUS Malmö presenterar deras forskning...

Onsdag 29 aug

Poster image 02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från...

Poster image 04:23
Förmaksflimmer och risk för PAH

ESC 2018, Dr Björn Hornestam, Sahlgrenska, delger resultaten från en...

Poster image 02:11
MR extra verktyg vid normal hjärt-EKO

ESC 2018, ÖL Raffaele Scorza, Danderyds sjukhus, presenterar en studie...

Poster image 04:53
Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på...

Tisdag 28 aug

Poster image 02:47
Svensk-Europeisk registerstudiesamarbete

ESC 2018, Prof. Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala, redogör för en registerstudie...

Poster image 01:23
Nya data från DETOX-studien

ESC 2018, kardiolog Robin Hoffman, Södersjukhuset KI, presenterar den svenska...

Poster image 02:58
Svimma – när är det fara och färde

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur...

Måndag 27 aug

Poster image 04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som...

Poster image 01:04
Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt...

Poster image 03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker...

Poster image 03:37
AKS och orsaker till senare död

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från...

Mest sedda intervjuer från förra årets ESC

Poster image 03:52
Innovativt beslutsstöd för förbättrad flimmervård

ESC 2017, Verksamhetschef Magnus Janzon och överläkare Lars Karlsson vid...

Poster image 02:31
Förmaksflimmer kopplat till venös tromboembolism?

ESC 2017, Björn Hornestam Sahlgrenska Akademin Göteborg, delger ny kunskap...

Poster image 02:43
Ny skattning av blödningsrisk

ESC 2017, Moa Simonsson, kardiolog Karolinska sjukhuset berättar om en...

Poster image 03:13
Kan fler flimmer hittas med screeningmetod?

ESC 2017, Hör allmänläkare Faris Ghazal, Capio Vårdcentral Högdalen Stockholm...

Poster image 02:08
Registerstudie om AHRE

ESC 2017, Emma Sandgren, ST-läkare Kardiologi, Medicinkliniken Hallands sjukhus Varberg...

Poster image 03:14
Nytta med nya biomarkörer vid riskskattning

ESC 2017, Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Uppsala delger aktuella...

Poster image 04:17
Höjdpunkter från ESC 2017

ESC 2017, Professor Dan Atar vid Oslo Universitetssjukhus presenterar några...

Poster image 03:43
Första händelse efter flimmerdiagnos

ESC 2017, Docent Lena Björck Sahlgrenska Akademin, Östra Sjukhuset, berättar...

Poster image 01:52
Demens och antikoagulation – nya registerdata

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderyds sjukhus, delger nya...

Poster image 02:46
Förmaksflimmer vid CABG

ESC 2017, Dr Gorav Batra, Akademiska sjukhuset Uppsala, redogör för...

Poster image 02:53
Nytt om ablation

ESC 2017, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar om...

Poster image 02:24
Screening av förmaksflimmer - vad händer

ESC 2017, Professor Mårten Rosenqvist, Hjärtkliniken Danderydssjukhus, berättar om fynden...

Poster image 03:53
Kardiogenetik vid långt QT-syndrom?

ESC 2017, Professor Pyotr Platonov, Arytmikliniken SUS Lund, berättar bland...

Poster image 03:38
Järnbrist av betydelse vid hjärtsvikt?

ESC 2017, Forskaren Mona Olofsson, Skellefteå medicinklinik, redogör för sin...

Poster image 02:52
Med flimmer-patienten i fokus

ESC 2017, Ulla Walfridsson, PhD sjuksköterska vid Kardiologiska kliniken Universitetssjukhuset...

Poster image 02:23
CABG jämfört med PCI vid typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom

ESC 2017, Hör överläkare Martin Holzmann Karolinska / Huddinge sjukhus...

Dela kongress