KONGRESS

ESC i Paris 2019

ESC-kongressen anordnas av European Society of Cardiology och tillhör världens största, mest inflytelserika kongress inom det kardiovaskulära området. Nedan kan du höra svenska kollegor och internationella experter berätta om de senaste riktlinjerna och resultat från kliniska studier som presenterats under kongressen.

Paris Eiffel Tower

ESC 2019 - Intervjuer

Poster image 08:17
Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS eller PCI

ESC 2019, Renato D. Lopes MD, PhD Prof of Medicine,...

Poster image 02:20
Risk för postoperativt förmaksflimmer vid hjärtkirurgi

ESC 2019, Dr Amar Taha, Sahlgrenska, presenterar slutsatserna av sina...

Poster image 02:18
Pulstagning eller handhållen EKG för flimmerscreening

ESC 2019, Faris Ghazal Allmänläkare och doktorand vid Karolinska Institutet...

Poster image 02:57
Konsekvens av icke nådda LDL-mål i VGR

ESC 2019, Dr Helena Ödesjö, Sahlgrenska Akademin redovisar regionala data...

Poster image 05:50
Patienter med hög blödningsrisk och förmaksflimmer

ESC 2019, Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich,...

Poster image 07:11
Struktur kring patientbaserad innovation inom sjukvården

ESC 2019, Prof. Stefan James, Uppsala berättar om hur sjukvården...

Poster image 06:04
Smartphone-screening av förmaksflimmer

ESC 2019, Richard Godin, MD PhD Bristol-Myers Squibb, Canada sammanfattar...

Poster image 03:25
Vad fördröjer tidig diagnostik vid hjärtinfarkt

ESC 2019, Specialistsjuksköterska Maria Ericsson, Kardiologiska kliniken Linköping berättar om...

Poster image 05:30
Dödlighet vid förmaksflimmer efter stroke eller allvarlig blödning

ESC 2019, Prof. Paul Hjemdahl, Karolinska Universitetssjukhuset Solna sammanfattar resultaten...

Poster image 05:32
Omedelbar EKG-registrering lindrar ångest vid hjärtklappning

ESC 2019, Prof. Karin Schenck-Gustafsson, presenterar resultaten från studien där...

Poster image 03:00
BMI och kardiovaskulär risk

ESC 2019, Prof. Claes Held Akademiska Sjukhuset Uppsala presenterar data...

Poster image 02:14
Trippelterapi och blödningsrisk

ESC 2019, Anna Holm kardiolog, Linköping presenterar sin studie på...

Poster image 02:24
Ska fler patienter behandlas med ablation

ESC 2019, Professor Carina Blomström-Lundqvist, Uppsala sammanfattar resultaten från de...

Poster image 04:07
Nya nordiska registerdata om NOAK jämfört med warfarin vid förmaksflimmer

ESC 2019, Hör Faris Al-Khalili, Kardiolog och studieprövare om...

Poster image 03:51
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade...

Populära videos från förra årets ESC

Poster image 04:12
Högt NT-ProBNP hittar förmaksflimmer

ESC 2018, Faris Al-Khalili, kardiolog Sophiahemmet, berättar om studien som...

Poster image 02:58
Svimma – när är det fara och färde

ESC 2018, Mats Börjesson, Sahlgrenska presenterar en översikt om hur...

Poster image 01:04
Eventrecorder jämfört mot tum-EKG

ESC 2018, Tove Fredriksson, Danderydssjukhus KI, berättar kort om sitt...

Poster image 02:21
Njursvikt – riskfaktor för aortastenos?

ESC 2018, Dr Georgios Vavilis, Huddinge, presenterar nya data från...

Poster image 04:53
Prof. Stefan James - det viktigaste ur STEMI-riktlinjerna från ESC

ESC 2018, Prof. Stefan James, Uppsala, delger sin syn på...

Poster image 02:40
Riskfaktorer för återfall vid ablation av förmaksflimmer

ESC 2018, Kardiolog Emmanouil Charitakis, Linköping redogör för resultaten i...

Poster image 03:37
AKS och orsaker till senare död

ESC 2018, Annica Ravn-Fisher, Sahlgrenska Universitetssjukhuset går igenom resultaten från...

Poster image 03:41
Förbehandla patienter före koronarintervention

ESC 2018, Prof. Elmir Omerovic, Sahlgrenska presenterar en studie som...

Poster image 03:54
Hjärtsvikt och kardioemboliska händelser

ESC 2018, Clara Hjalmarsson, Sahlgrenska, presenterar sin forskning som undersöker...

Dela kongress