Se filmade intervjuerna från ESC i Barcelona där nationella och internationella kollegor berättar om vad de presenterat eller har funnit speciellt intressant under kongressen.

Till ESC filmerna