Skip to main content

För Bristol-Myers Squibb och Pfizer är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs eller Pfizers produkter.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

  • Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller bms_reklamationer@bms.com
  • Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com
Registrera dig idag!

Utvalda inspelade föreläsningar

Trombosveckan 2022 - sammanfattning

Trombosveckan 2022 gick av stapeln mellan 12–15 september. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Katarina Glise Sandblad, specialist i internmedicin och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund och Anders Själanders, professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Katarina Glise venösa tromboser och cancersjukdom

Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar - sammanfattning

Under maj månad 2022 möttes ett flertal experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation och dess utmaningar.

Föreläsare: Överläkare Elisabeth Änggård Rooth, Neurologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Professor Peter Stenvinkel, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Överläkare Oskar Angerås, Interventionell kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Kliniska komplexa situationer

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman - sammanfattning

Vi bjöd in ett flertal experter från olika delar av Sverige för att föreläsa inom temat: "Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman". Nedan finner du text- och videosammanfattning från respektive föreläsning.

Föreläsare: Fariba Baghaei, PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Själander, professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet, Åke Berglund, docent och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Venös trombos vid cancer


Välj bland alla intressanta föreläsningar

46:31
johan elf | venös trombos | kardiologi | eliquis webinar
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan man resonera kring kvarstående riskfaktorer?Hur påverkar patientens kroppsvikt beslutet? Vilka andra aspekter bör jag beakta? Johan Elf, docent och överläkare,Koagulationscentrum SUS Malmö
30:02
michael ringborn | kliniska komplexa situationer | förmaksflimmer i praktiken | kardiologi
Under Kliniska komplexa situationer föreläste Michael Ringborn kardiolog och överläkare på Thoraxcentrum Blekingesjukhuset i Karlskrona med ansvar för Arytmienheten om förmaksflimmer i praktiken-utmanande patientfall.
14:52
blödningshantering | anders själander | kardiologi | antikoagulation
NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering var rubriken på Anders Själanders föreläsning, till vardags professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.
13:13
tord juhlin | förmaksflimmer | trombosveckan | komorbiditeter
Under ”Trombosveckan” föreläste Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund, om förmaksflimmer och komorbiditeter utifrån Europeiska kardiologsällskapets senaste riktlinjer från 2020. 
45:58
fredrika norlund | trombosveckan | kardiologi | kbt
Hur kan vi få patienten att må bättre med strategier från KBT? Det och mcyket mer föreläste Fredrika Norlund, Med Dr, Psykolog, psykoterapeut, om under Trombosveckan 2022
46:06
katarina glise sandblad | trombosveckan | cancerassocierad trombos | kardiologi
Hur länge ska patienter med DVT och LE behandlas och hur behandlar vi cancerassocierad trombos? Det och mycket mer föreläste Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare om under Trombosveckan 2022.
2:28
arvid holmgren | esc 2022 | kardiologi | förmaksflimmer
Arvid Holmgren berättar vid ESC om en svensk registerstudie som undersökt risken för ischemisk stroke hos unga individer med eller utan medfött hjärtfel och samtidigt förmaksflimmer.
4:13
anders englund | esc 2022 | kardiologi | förmaksflmmer
Vid ESC presenterade Anders Englund data som belyser långtidseffekter och vårdkonsumtion före och efter ablation vid förmaksflmmer.
3:18
alexandra måneheim | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vid ESC presenterade Alexandra Måneheim data som belyser om VES vid 24-tim EKG är en prediktor för utveckling av förmaksflimmer inom 30 dagar.

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag!

Registrera dig här

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus

Se mer och boka