KONGRESS

Kardiovaskulära vårmötet 2018

På Kardiovaskulära vårmötet 2018 i Stockholm arrangerade Bristol Myers Squibb och Pfizer ett symposium med titeln Nya svenska data - Antikoagulantia och antiarytmika vid förmaksflimmer. Här kan du ta del av föreläsningarna från symposiet samt intervjuer från några av de posters som presenterades under mötet.

Image of Stockholm
Kan man kombinera NOAK och dronedaron

Kan man kombinera NOAK och dronedaron

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Överläkare Leif Friberg, Danderyds Sjukhus, visar data från APIXADRON-studien där Eliquis (apixaban) eller warfarin kombineras med Multaq (dronedaron) på svenska patienter med förmaksflimmer för att titta på säkerheten.
 
Handläggning av blödning vid behandling av apixaban och andra FXa-hämmare

Handläggning av blödning vid behandling av apixaban och andra FXa-hämmare

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Dr Ammar Majeed vid The Alfred Health, Australien och KI, visar gällande guidelines och sammanfattar data hur man reverserar effekten av apixaban och andra FXa-hämmare vid en allvarlig blödning med hjälp av PCC.
 
Ger förmaksflimmer även mer lungembolier?

Ger förmaksflimmer även mer lungembolier?

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Dr Emma Svennberg, Danderyds Sjukhus berättar om idén bakom studieupplägget som ska undersöka om förmaksflimmer även ger en förhöjd risk för utveckling av lungembolier.
 
Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?

Korta episoder av förmaksflimmerliknande aktivitet - vad görs då?

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Doktorand Tove Fredriksson, Danderyds Sjukhus, berättar om sin forskning på patienter med mikroflimmer och vilka risker de har att utveckla förmaksflimmer.
 
Nivå av NT-ProBNP påverkar risk för förmaksflimmer

Nivå av NT-ProBNP påverkar risk för förmaksflimmer

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Dr Katrin Gudmundsdottir, Danderyds Sjukhus berättar om NT-ProBNP-nivå som riskmarkör för förmaksflimmer sin studie hos screenade 75-åringar i Stockholm.
 

Dela kongress