KONGRESS

Komplexa kliniska situationer

Filmade föreläsningar från föreläsarserien Komplexa kliniska situationer vid användande av NOAK - olika specialisters utmaningar. Här har du möjlighet att se och höra experter från olika delar av Sverige diskutera kliniska frågeställningar angående NOAK-behandling.

Group of people at a conference

 

 

Kan vi kombinera Apixaban med Dronedaron?

Kan vi kombinera Apixaban med Dronedaron?

Filmad föreläsning 2018, Prof. Dan Atar, Oslo University Hospital, visar de europeiska riktlinjerna för antikoagulation- och rytmkontrollbehandling vid förmaksflimmer samt data där apixaban kombineras med dronedaron på patienter från Sverige.
 
NOAK jämfört mot warfarinbehandling med högt TTR?

NOAK jämfört mot warfarinbehandling med högt TTR?

Filmad föreläsning 2018, Dr Sara Själander, Sundsvall går igenom data från AURICULA-registret och visar hur resultaten avseende effekt och säkerhet står sig för patienter med NOAK när de jämförs mot patienter med god warfarinkontroll i Sverige.
 

Dela kongress