Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk – patienter med förmaksflimmer och komplicerande tillstånd

Hur hanterar vi antikoagulantiabehandling hos förmaksflimmerpatienter med komplicerande faktorer för trombos och blödning, t ex AKS/PCI, njursvikt, kraftig övervikt eller inför elkonvertering? Välkommen till en interaktiv webbföresläning med fokus på hur vi praktiskt kan optimera omhändertagande och kliniskt utfall.

Föreläsare: Överläkare Kristina Hagwall, Danderyds sjukhus AB, Docent och Överläkare Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset Moderator: Anna Sundin, MD, Senior Medicinsk Rådgivare, Bristol Myers Squibb.

Föreläsningen sänds live på denna sida onsdag den 19 oktober kl. 17:00 - 18:00
 

Vad tyckte du om föreläsningen?

Vi vill gärna höra vad du tyckte om föreläsningen och ta del av saker du är intresserad av att lyssna till och diskutera vid ett kommande tillfälle. Lämna gärna dina åsikter och förslag via knappen nedan:

Utvärdera föreläsningen

Orange info icon Fungerar inte sändingen? Klicka här

En del video på Eliquis som livesändningar kräver en snabbare internetuppkoppling och en snabbare dator för att säkerställa optimal hastighet för strömmande video. 

Detta behöver du:
Den senaste versionen av Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, eller Opera
Operativsystem: Windows 7+, Mac OS X 10.7+, Ubuntu 10+, or Linux OS 11+ (64-bit)
Internetuppkoppling med lägsta hastighet 2000 Kbps (2 Mbps).

Kontrollera hastighet här.

Det kan också hjälpa att stänga ner andra tabbar, webbläsare och program när du tittar på Live video. Det kan också hjälpa att använda dig av en trådad internetuppkoppling istället för en trådlös. Det kan också hjälpa att starta om datorn.

Program

Kommande sändning

17:00 Välkommen och introduktion
Anna Sundin, MD, Senior Medicinsk Rådgivare, Bristol Myers Squibb

17:05 Förmaksflimmer och komorbiditeter – hur hanterar vi patienter med antikoagulantiabehandling vid samtidig övervikt, njursvikt samt inför elkonvertering?
Överläkare Kristina Hagwall, kardiologkliniken, Danderyds sjukhus AB

17:25 Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS/PCI – vad kan vi lära av aktuell evidens samt riktlinjer kring hantering av antikoagulantia i samband med AKS/PCI?
Docent och överläkare Ziad Hijazi, kardiologkliniken, Akademiska sjukhuet, Uppsala

17.45 Frågestund – alla

Anmäl dig här!

Föreläsare

Möt experter från olika delar av Sverige och diskutera kliniska frågeställningar inom området.

kristina hagwall

Överläkare
Kristina Hagwall
Kardiologkliniken,
Danderyds sjukhus AB

hijazi zijad

Docent och Överläkare
Ziad Hijazi
Kardiologkliniken, Akademiska
sjukhuset, Uppsala

Skicka in en fråga till föreläsaren

Har du en fråga eller kanske ett komplicerat patientfall från din vardag med förmaksflimmer? Passa på att skicka in din fråga redan nu. Frågorna kommer besvaras under föreläsningen.

Vill du ställa fler frågor?

Fyll i formuläret och tryck på "Skicka" igen.

Skicka in fråga till föreläsaren
Jag har läst och förstått tillämplig intigritetspolicy, Cookiepolicy och accepterar Användarvillkoren.
8 + 5 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.

Detta formulär är inte utformat, och får inte användas till, att rapportera biverkningar.
Om du har för avsikt att rapportera en biverkan, var god klicka här »

Fördjupa dig

Jämfört med den allmänna befolkningen har patienter med avancerad njursjukdom mer än 10 gånger högre förekomst av förmaksflimmer
Läs artikeln

Minska risken för stroke hos patienter med kronisk njursjukdom
Läs artikeln

Förmaksflimmerriktlinjerna från ESC 2020, Avsnitt 2 - C som i Comorbidity

Intervju med överläkare och kardiolog Kristina Hagwall vid Danderyds sjukhus och Matthias Lidin Universitetssjuksköterska vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Lyssna på podden

Moderator

anna sundin

Anna Sundin, MD
Senior Medicinsk Rådgivare,
Bristol Myers Squibb

KAM

 

 

Vill du få information om kommande webbinarium?

Registrera dig här!

Håll dig uppdaterad om förmaksflimmer, venös trombossjukdom och antikoagulation

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag.

  • Uppdateringar av svenska och internationella riktlinjer.
  • Bevakning av nya studier och rapporter.
  • Intervjuer med svenska och internationella experter.
  • Rapportering från vetenskapliga kongresser.
  • Inbjudningar till våra digitala föreläsningar.

Kort och relevant innehåll, anpassat efter ditt specialistområde.

 

Fler föreläsningar och intervjuer

Poster image 16:12
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare

Anders Själander, professor och överläkare, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus, belyser...

Poster image 13:25
Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare

Fariba Baghaei, PhD och överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset...

Poster image 05:04
Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare

Under symposiet “Venös trombos vid cancer - Aktuell kunskap och...

Poster image 56:36
Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman

Ett flertal experter föreläste inom temat: "Venös trombos vid cancer...

Poster image 44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar

Paneldebatten från Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia -...

Poster image 35:43
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet föreläste om...

Poster image 25:12
Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

Överläkare Elisabeth Änggård Rooth inledde symposiumet med temat Förmaksflimmer och...

Poster image 30:24
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall – hur gör vi i praktiken? - Överläkare Oskar Angerås

Under symposiet redogjorde Överläkare Oskar Angerås för olika patientfall och...

Poster image 15:46
Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste Tord...

Poster image 13:07
Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste ...

Poster image 08:18
Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste Professor...

Poster image 55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet – anordnades en lunchsänd...

Poster image 39:38
Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

Den fjärde och sista föreläsningen under Flimmervecka hölls av Signild...

Poster image 43:53
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer var temat för Kristina...

Poster image 44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

Under Flimmerveckan 2022 föreläste Johan Engdahl, docent och överläkare i...

Poster image 41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt var temat på första föreläsning under...

Poster image 51:55
DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt

DOAC management in VTE patients with cancer avslutades med en...

Poster image 09:00
VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute

Under webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer föreläste...

Poster image 16:26
Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy

Under webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer föreläste...

Poster image 32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt

På mötet Kliniska komplexa situationer föreläste Christian Brandt om Blödningshantering...

Poster image 25:03
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander

På mötet Kliniska komplexa situationer 9 dec föreläste Professor Anders...

Poster image 34:42
Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt

Paneldebatt mellan Kristina Hagwall, överläkare, Matthias Lidin, universitetssjuksköterska och Mihaela...

Poster image 50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig, MD, PhD och Faris Al-Khalili, MD, PhD

Hur bör jag som verksam inom allmänmedicin tänka kring riskfaktorhantering?...

Poster image 01:00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och...

Poster image 55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

Webinar med Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset, uppsala med temat:...

Poster image 07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under...

Poster image 01:01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI

Överläkare Oskar Angerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset går igenom ESCs gällande riktlinjer...

Poster image 57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för...

Poster image 57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Johan Elf, docent och överläkare, Koagulationscentrum SUS Malmö, redogör för...

Poster image 01:00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning

Kristina Hagwall, överläkare i Kardiologi, Danderyds sjukhus, håller en...

Poster image 01:02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och...

Poster image 59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus, går igenom...

Poster image 59:52
Blödning och blödningshantering

Professor Sam Schulman vid McMaster Clinic Canada går igenom NOAK-behandlade...

Poster image 09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Överläkare Leif Friberg, Danderyds Sjukhus, visar data...

Poster image 34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor...

CV-SE-2200134, PP-ELI-SWE-2407, OKT 2022