Mellan 2012 och 2017 ökade den totala orala antikoagulantiabehandlingen till patienter med förmaksflimmer från 51,6% till 73,8%  i Stockholms län, men vilken betydelse hade det för strokeincidensen för  populationen i Stockholm?  Dr Tomas Forslund, NKS med medarbetare har  nyligen publicerat denna undersökning och finns att läsa i Läkartidningen 46/2018.

Läs mer