Eliquis vid förmaksflimmer samt AKS och/eller PCI

Eliquis (apixaban) produktresumé är nu uppdaterad mot bakgrund av AUGUSTUS-studien avseende patienter med förmaksflimmer som drabbas av akut koronart syndrom och/eller ska genomgå PCI.

Operation

Trippel- eller dubbelbehandling vid förmaksflimmer och AKS och/eller PCI?

Se Prof Renato D. Lopes MD, Duke University Medical Center vid en intervju under ESC 2019 förklara AUGUSTUS studieupplägg där två viktiga kliniska frågeställningar belystes i den största studien med NOAK hos patienter med förmaksflimmer och AKS och/eller genomgår PCI.

Till publikationen

Dela artikel

Liknande artiklar