Under ESC 2017 i Barcelona presenterades uppdaterade riktlinjer vid akut ST-höjningsinfarkt. De nya uppdateringarna innehåller bland annat reviderade riktlinjer om stent, åtgärder med fibrinolys samt nya rekommendationer kring farmakologiska interventioner.
Hela skrivelsen om uppdateringen hittar du nedan.

Till ESCs riktlinjer vid akut ST-höjningsinfarkt