Praktiska råd

Information som kan underlätta
behandling av dina Eliquis Patienter

Man
Hjärta

Fatta Flimmer

Fatta Flimmer är ett projekt som i genomlysande workshops syftar till att utveckla ett strukturerat arbetssätt och identifiera förbättringsområden kring patienter med förmaksflimmer. 

Mer information Spela filmen

Utbildning

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar