Statistik från Socialstyrelsen visar att både antalet strokefall och antalet döda per 100 000 invånare minskat stadigt i Sverige mellan 2002 och 2016. Det rör sig om en minskning på närmare 40 procent – både för kvinnor och män.

– Att färre insjuknar beror främst på att de förebyggande insatserna vid förmaksflimmer har utvecklats. Behandling med blodförtunnande läkemedel har varit revolutionerande för strokevården, säger Maria State, Socialstyrelsen.1

Se faktablad nedan var dödligheten är som minst inom 28 dagar efter stroke-insjuknande.

 Se faktablad   Till Socialstyrelsen   Se relaterat innehåll