Under strokekongressen European Stroke Oraganisation Conference 2017 presenterades och diskuterades ”The burden of stroke report” som släpptes den 11 maj av organisationen Stroke Alliance for Europe (SAFE). Detta är en omfattande rapport om hanteringen av strokepatienter på Europanivå men även på landsnivå. Bland annat beräknas att mellan 2015 och 2035 kommer:

  • Totala antalet av stroke att öka med 34% i Europa, från 613 148 fall 2015 till 819 771 fall under 2035. 
  • Antalet vuxna över 55 år med förmaksflimmer kommer att dubbleras mellan åren 2010 och 2060 från 8,8 miljoner till 17,9 miljoner
  • Totala kostnaden för stroke i EU (inkluderande både hälso- sjukvård och icke hälso- sjukvårdrelaterade kostnader) uppskattas till 45 miljarder euros under 2015 och förväntas öka.

Läs hela rapporten här