Studier

Här kan du läsa sammanfattningar över den viktigaste dokumentationen som ligger till grund för Eliquis indikationer samt även läsa de fullständiga publikationerna om du så önskar.

field
studier 1 bild över ett stetostkop

Eliquis jämfört med warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer

ARISTOTLE

Läs mer här

 

Studier

Eliquis jämfört med ASA vid icke-valvulärt förmaksflimmer

AVERROES

Läs mer här

matt bild över skor som går i skog och mark.

Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin vid DVT och LE

AMPLIFY

Läs mer här

ben som hänger ut över en klippa

Eliquis jämfört med placebo vid DVT och LE

AMPLIFY EXTENSION

Läs mer här

Studier

Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv knäplastik

ADVANCE 2

Läs mer här

Studier

Eliquis jämfört mot enoxaparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik

ADVANCE 3

Läs mer här