I Stockholms län har införandet av NOAK monitorerats och nu finns resultat på behandlingsnyttan publicerade.