Utbildning

Ta del av våra rapporter från stora möten och
kongresser så får du färska nyheter om det senaste
inom kardiologisk forskning. Vi erbjuder även
webbsända föreläsningar för specialister inom olika
områden.

Poster image 03:01
Summering av Behandling med orala antikoagulantia hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog

Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog sammanfattar sin förelsäning, Behandling med...

Poster image 03:03
Summering av Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, docent och överläkare

Jesper van der Pals, docent och överläkare, summerar sin föreläsning,...

Poster image 08:00
Summering av NOAK och akut magtarmblödning - Klinisk hantering av patienter med komplicerande blödningstillstånd

Dag Risberg, överläkare VO, Kirurgi och Urologi, Danderyds Sjukhus Stockholm,...

Poster image 30:32
Kliniskt komplexa situationer 7 december 2023 - paneldiskussion

Paneldiskussionen med moderator Kristina Hagwall, överläkare och kardiolog. Föreläsare; Jesper...

Poster image 25:19
Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet - Jesper van der Pals, Docent och överläkare

Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Jesper van der Pals, Docent...

Poster image 23:47
Behandling med orala antikoagulanta hos äldre patienter - Fredrik Wallentin, Överläkare och kardiolog

Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Fredrik Wallentin, Överläkare och kardiolog,...

Poster image 32:55
NOAK och akut magtarmblödning - klinisk hantering av patienter med komplicerade blödningstillstånd - Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi och Urologi

Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi...

Poster image 04:56
Del 2 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska

Del 2 av den intervju vi gjort med Maria Dahlberg,...

Poster image 03:41
Del 1 - Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral - Maria Dahlberg, flimmer och hypertonisjuksköterska

Del 1 av den intervju vi gjort med Maria Dahlberg,...

Poster image 48:38
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Tord Juhlin, Överläkare och Maria Dahlberg, Sjuksköterska

Under Trombosveckan 2023 dag 4 föreläste Sjuksköterska Maria Dahlberg, Vårdcentralen...

Poster image 47:29
Akut hantering och behandling över tid vid venös trombos - Mårten Söderberg, Överläkare

Under Trombosveckan 2023 dag 3 föreläste Överläkare Mårten Söderberg, Internmedicin,...

Poster image 48:01
Interventioner och behandling vid förmaksflimmer - Annica Ravn-Fischer, Överläkare

Under Trombosveckan 2023 dag 1 föreläste Överläkare Annica Ravn-Fischer, Kardiologkliniken,...

Poster image 15:14
Hur kan vi tillsammans skapa förutsättningar för att upprätthålla kvalitetsregistrens goda kvalitet - reflektioner och diskussion ESC 2023

Under ESC 2023 fördes reflektioner och diskussion om hur kan...

Poster image 12:11
STICH-Swedeheart och vikten av att utveckla och kvalitetssäkra de svenska kvalitetsregistren - Björn Redfors, MD PhD. Professor, konsult kardiolog

Under ESC 2023 delade Björn Redfors, MD PhD. Professor/Konsultande kardiolog...

Poster image 17:12
DETO2X och HELP – erfarenheter och lärdomar från genomförda och pågående R-RCT-er - Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi

Robin Hofmann, MD, PhD. Docent, Överläkare. Vo Kardiologi, Södersjukhuset föreläste...

Poster image 16:47
Real World Data och registerrandomiserade studier – möjligheter och lärdomar - Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi

Gorav Batra, MD PhD. Docent, Specialistläkare Kardiologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala...

Poster image 05:34
Cause-specific death in heart failure across the ejection fraction spectrum - Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset

Camilla Settergren, BÖL, ME, kardiologi, Doktorand Karolinska Universitetssjukhuset berättar mer...

Poster image 04:43
Myocardial microvascular dysfunction in asymptomatic patients with hereditary dyslipidemia - Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI

Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI berättar om att asymptomatiska...

Poster image 05:50
Coronary angiography and intervention after transcatheter aortic valve implantation - TAVI -the nationwide SWEDEHEART registry -Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, Region Gotland, Doktorand Uppsala Universitet

Vi intervjuade Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, berättade om...

Poster image 04:32
Arrhythmias in the athlete: sometimes sport is bad for the heart rhythm - Mats Börjesson, Prof. Överläkare

Mats Börjesson, Prof. Överläkare berättar bla. om studie där slutsatsen...

Poster image 03:06
Increased levels of circulating endostatin are linked to orthostatic hypotension - Madeleine Johansson, MD, PhD, kardiologi, Lunds Universitet

Vi intervjuade Madeleine Johansson, MD, PhD, Kardiolog, Lunds Universitet. Hon...

Poster image 09:26
Comorbidity patterns and healthrelated outcomes in older adults with AF - nationalvide population-based findings from Swedish national patient register - Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet

Vi intervjuade Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet, som berättade om...

Poster image 04:03
Hemodynamics and plasma biomarkers in individuals with mild-to-moderate ascending aortic dilatation and tricuspid aortic valves - Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet

Vi intervjuade Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings...

Poster image 05:13
Increased cesarean section rate and premature birth according to modified WHO maternal cardiovascular risk in pregnant women with congenital heart disease - Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand Lunds Universitet

Vi intervjuade Frida Wedlund, ST-läkare, som förklarade att genom de...

Poster image 02:41
Multiplex screening for biomarkers associated with subsequent heart failure hospitalisation in patients with atrial fibrillation, insights from the ARISTOTLE trial - Tymon Pol, Department of Medical Sciences, Cardiology, Uppsala University

Intervju med Tymon Pol som berättar om biomarkörer förknippas med...

Poster image 03:31
How reliable are single day electrocardiogram measurements to detect excessive supraventricular ectopic activity - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand

Vi intervjuar Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand, Kardiovaskulär...

Poster image 04:31
Menopausal vasomotor symptoms and subclinical atherosclerotic cardiovascular disease - Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand

Sigrid Nilsson, AT-läkare, doktorand, presenterar deras forskning inom arterosklerotisk sjukdom...

Poster image 04:02
Genetic factors predisposing to arrhythmic events and QTc prolongation during follow-up in long QT patients with unaffected QTc at initial presentation: Swedish experience - Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS

Pyotr Platonov, MD, PhD, FESC, FHRS, tar hand om patienter...

Poster image 04:32
Neurofilament light chain (NFL) - a neuron-specific plasma biomarker for evaluating risk of ischemic cerebral events in atrial fibrillation - Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc

Vi intervjuade Julia Aulin, MD, PhD, Postdoc som hoppas på...

Poster image 30:15
Kliniskt Komplexa Situationer 2 maj 2023 - pandeldiskussion

Vårens Kliniskt Komplexa Situationer handlade om Stroke vid förmaksflimmer -...

Poster image 03:12
Utbildningskväll om kardiomyopatier och arytmier - pandeldedebatt - Daniel Andersson, Universitetslektor och Docent

I samband med kardiovaskulära vårmötet föreläste Daniel Andersson, Universitetslektor och...

Poster image 15:56
Njursvikt som komorbiditet vid förmaksflimmer - vilka risker finns och hur behandla - Karin Bergen, PhD och specialistläkare, Njurmedicin

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 föreläste Karin Bergen, PhD och specialistläkare,...

Poster image 16:55
Bättre symtomkontroll med ablation vid förmaksflimmer - men för vem finns prognostisk indikation - Fredrik Holmqvist, docent och överläkare

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 föreläste Fredrik Holmqvist, docent och överläkare...

Poster image 18:06
Finns skarpare verktyg än CHA2DS2-VASC för bedömning av strokerisk - Ziad Hijazi, docent och överläkare

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 föreläste Ziad Hijazi, docent och överläkare...

Poster image 05:39
Om ABC-optimerad behandling, prognos och riskbedömning vid förmaksflimmer - paneldiskussion

Paneldiskussionen från föreläsningen Om ABC-optimerad behandling, prognos och riskbedömning vid...

Poster image 02:32
Percutaneous coronary intervention post transcatheter aortic valve implantation - Moner Alchay, Specialist Internmedicin, ST-kardiologi

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 intervjuade vi Monér Alchay, Specialist...

Poster image 03:18
ABC-AF studien - Ziad Hijazi, Docent, överläkare Kardiologi

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 berättade Ziad Hijazi, Docent och...

Poster image 07:08
New 2022 ECS Guidelines on Cardio Oncology - DR, Alex Lyon, Consultant Cardiologist

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 intervjuade vi DR, Alex Lyon, Consultant...

Poster image 03:52
Screening för förmaksflimmer efter TIA eller stroke - Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiolog, Doktorand

Under kardiovaskulära vårmötet 2023 presenterade Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiolog,...

Poster image 03:44
ABC-optimerad behandling, studie som utvärderar snabbspår patientflöde för nyupptäckt förmaksflimmer - Anette Asp, Flimmersjuksköterska

Under Kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Anette Asp, flimmersjuksköterska, om ABC-optimerad...

Poster image 45:13
Venös trombos och antikoagulation vid olika typer av blödningskomplikationer - Mårten Söderberg, överläkare

Hur hanterar vi patienter med venös trombos och antikoagulation när...

Poster image 06:34
Flimmerrapporten 2023 - Intervju med Johan Engdahl, Seniorkonsult, FESC, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

Flimmerrapporten 2023 handlar om vikten av att upptäcka fler fall...

Poster image 14:29
Arytmier och arytmimekanismer vid hypertrofisk kardiomyopati - Daniel Andersson, Universitetslektor och Docent

I samband med kardiovaskulära vårmötet anordnade Pfizer och BMS en...

Poster image 28:03
NOAK och läkemedelsinteraktioner, Roza Chaireti, hematolog, koagulationsspecialist, bitr. Öl, docent och adj.lektor

Under vårens Kliniskt Komplexa Situationer föreläste Roza Chaireti, hematolog/koagulationsspecialist, bitr....

Poster image 27:09
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Måns Almqvist, specialistläkare Internmedicin, ST-läkare kardiologi

Under vårens Kliniskt Komplexa Situationer föreläste Måns Almqvist, specialistläkare Internmedicin,...

Poster image 29:48
Stroke vid förmaksflimmer - utredning och behandling, Mihaela Oana Romanitan, Öl. Sektionschef för Akut internmedicin och neurologi

Under vårens Kliniskt Komplexa Situationer föreläste Mihaela Oana Romanitan, Öl....

Poster image 46:57
Förmaksflimmer hos den multisjuke patienten - Gorav Batra, Specialistläkare, Postdoktor

I den fjärde och sista föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar...

Poster image 45:56
Hur lyckas med livsstilsfaktorer vid förmaksflimmer - Mattias Lidin, Forskningssjuksköterska

I den tredje föreläsningen under Flimmerveckan 2023 diskuterar forskningssjuksköterskan Mattias...

Poster image 51:56
Hur kvalitetssäkra förmaksflimmerpatienter i primärvården - Lovisa Jäderlund Hagstedt, Distriktsläkare

I den andra föreläsningen på Flimmerveckan 2023 berättar distriktsläkare Lovisa...

Poster image 46:38
Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte-Cibulskiene, MD

Först ut på Flimmerveckan 2023 är njurspecialist Agne Laucyte-Cibulskiene, MD...

Poster image 01:00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning del 2

Kristina Hagwall, överläkare i Kardiologi, Danderyds sjukhus, håller en...

Poster image 55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Dr Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

Webinar med Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset, uppsala med temat:...

Poster image 46:31
Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – Johan Elf, Docent och överläkare

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan...

Poster image 31:03
Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling - Annika Lundström, Öl och specialist i internmedicin

Under föreläsningsdagen Kliniska komplexa situationer föreläste Annika Lundström, Öl och...

Poster image 43:01
Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion

Kliniska komplexa situationer 7 december 2022 - paneldiskussion med Anders...

Poster image 30:02
Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall - Michael Ringborn, kardiolog och överläkare

Under Kliniska komplexa situationer föreläste Michael Ringborn kardiolog och överläkare...

Poster image 28:48
Venösa tromboser och cancersjukdom - Anders Gottsäter, Professor och överläkare

Anders Gottsäter, professor Lunds universitet och överläkare vid Kärlkliniken, Skånes...

Poster image 08:45
Förlängd QTc - riskmarkör för framtida förmaksflimmer - Navid Radnahad ST-läkare och hjärtforskare

Vi intervjuar Navid Radnahad, ST-läkare, hjärtforskare på Capio Geriatrik Sollentuna...

Poster image 16:47
Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk - paneldiskussion med Kristina Hagwall och Ziad Hijazi

Hur hanterar vi antikoagulantiabehandling hos förmaksflimmerpatienter med komplicerande faktorer för...

Poster image 21:30
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Kristina Hagwall, överläkare

Förmaksflimmer och komorbiditeter – hur hanterar vi patienter med antikoagulantiabehandling...

Poster image 17:02
Kliniska utmaningar vid förmaksflimmer och AKS-PCI - Ziad Hijazi, docent och överläkare

Vad kan vi lära av aktuell evidens samt riktlinjer kring...

Poster image 34:18
Double trouble – hjärtsjukdom hos kroniskt njursjuka patienter - Professor Peter Stenvinkel

Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin vid Karolinska Institutet föreläste om...

Poster image 46:51
Blödningshantering och NOAK - Anders Själander, Professor,

NOAK, blödningsrisker och kliniska råd om blödningshantering föreläste Anders Själander,...

Poster image 45:04
Förmaksflimmer och komorbiditeter - Tord Juhlin, Överläkare

Hur kan man praktiskt hantera patienter med komorbiditeter vid förmaksflimmer...

Poster image 45:58
Förmaksflimmer och livskvalitet – vad kan vi göra mer - Fredrika Norlund, Med Dr, Psykolog, psykoterapeut

Hur kan vi få patienten att må bättre med strategier...

Poster image 46:06
Venösa tromboser och cancersjukdom - Katarina Glise Sandblad, Specialistläkare

Hur länge ska patienter med DVT och LE behandlas och...

Poster image 16:12
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Anders Själander professor och överläkare

Anders Själander, professor och överläkare, Umeå Universitet, Sundsvalls sjukhus, belyser...

Poster image 13:25
Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer - Fariba Baghaei, PhD och överläkare

Fariba Baghaei, PhD och överläkare vid Koagulationscentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset...

Poster image 05:04
Onkologens perspektiv på trombos vid cancer - Åke Berglund, PhD och överläkare

Under symposiet “Venös trombos vid cancer - Aktuell kunskap och...

Poster image 56:36
Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman

Ett flertal experter föreläste inom temat: "Venös trombos vid cancer...

Poster image 44:17
Paneldebatt - Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia - olika specialisters utmaningar

Paneldebatten från Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia -...

Poster image 25:12
Förmaksflimmer och antikoagulantia efter stroke - Överläkare Elisabeth Änggård Rooth

Överläkare Elisabeth Änggård Rooth inledde symposiumet med temat Förmaksflimmer och...

Poster image 30:24
Högriskpatienter med förmaksflimmer - patientfall- hur gör vi i praktiken - Överläkare Oskar Angerås

Under symposiet redogjorde Överläkare Oskar Angerås för olika patientfall och...

Poster image 15:46
Hur hittar man förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - överläkare Tord Juhlin

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste Tord...

Poster image 13:07
Svenska data vid förmaksflimmer och hjärtkirurgi - specialistläkare Gorav Batra

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste ...

Poster image 08:18
Riktlinjer om förmaksflimmer efter hjärtkirurgi - professor Stefan James

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 föreläste Professor...

Poster image 55:13
Venös trombos och arteriell emboli vid cancer

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet – anordnades en lunchsänd...

Poster image 39:38
Förmaksflimmer efter Stroke eller TIA - Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

Den fjärde och sista föreläsningen under Flimmervecka hölls av Signild...

Poster image 43:53
Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer - Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus

Strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer var temat för Kristina...

Poster image 44:08
Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer - Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

Under Flimmerveckan 2022 föreläste Johan Engdahl, docent och överläkare i...

Poster image 41:14
Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt - Annica Ravn-Fischer, MD, PhD, Docent, Överläkare Kardiologi

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt var temat på första föreläsning under...

Poster image 51:55
DOAC management in VTE patients with cancer - paneldebatt

DOAC management in VTE patients with cancer avslutades med en...

Poster image 09:00
VTE in patients with cancer - a unique population - Dr Jean Connors, Birgham and Womens Hospital and Dana-Farber Cancer Institute

Under webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer föreläste...

Poster image 16:26
Evolution of anticoagulation for the treatment of VTE in patients with cancer - Prof. Giancario Agnelli, University of Perugia, Italy

Under webbinaret DOAC management in VTE patients with cancer föreläste...

Poster image 32:20
Blödningshantering vid antikoagulantia - en neurokirurgs synvinkel - Bitr överläkare Christian Brandt

På mötet Kliniska komplexa situationer föreläste Christian Brandt om Blödningshantering...

Poster image 25:03
Hematologens perspektiv på trombos vid cancer - Professor Anders Själander

På mötet Kliniska komplexa situationer 9 dec föreläste Professor Anders...

Poster image 34:42
Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt

Paneldebatt mellan Kristina Hagwall, överläkare, Matthias Lidin, universitetssjuksköterska och Mihaela...

Poster image 50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig, MD, PhD och Faris Al-Khalili, MD, PhD

Hur bör jag som verksam inom allmänmedicin tänka kring riskfaktorhantering?...

Poster image 01:00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och...

Poster image 07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under...

Poster image 01:01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI

Överläkare Oskar Angerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset går igenom ESCs gällande riktlinjer...

Poster image 57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för...

Poster image 57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Johan Elf, docent och överläkare, Koagulationscentrum SUS Malmö, redogör för...

Poster image 01:02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och...

Poster image 59:45
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus, går igenom...

Poster image 09:01
Kan man kombinera NOAK och dronedaron - Leif Friberg, överläkare

Kardiovaskulärt vårmöte 2018, Överläkare Leif Friberg, Danderyds Sjukhus, visar data...

Poster image 34:37
Arbetssätt kring förmaksflimmer

Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor Täby...

LIPUS-certifierad utbildning inom AF och VTE

AF | VTE i Fokus är en LIPUS-certifierad utbildning som innefattar två separata moduler: förmaksflimmer (AF) och/eller venös tromboembolism (VTE). Dessa utbildningar genomförs med fördel vid separata tillfällen, men kan även kombineras. Du kan göra din intresseanmälan för antingen dig själv eller din klinik nedan.

Lipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se

Lipus-nr: 20230084 Förmaksflimmer, Lipus-nr: 20230085 Venös tromboembolism

Anmäl dig

Upptäck Hjärta-kärl podden!

Välkommen till våra podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området. Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna idag!

 

Kongresser och möten

Vi besöker årligen populära kongresser och möten för kardiologer och specialister från hela världen. Genom våra intervjuer fångar vi de ämnen som diskuteras mest i både nationella och internationella sammanhang.

Fler kongresser

 

Trombosveckan 2023
2023 Trombosveckan 2023

Trombosveckan 2023

 
ESC i Amsterdam 2023
2023 KONGRESS

ESC i Amsterdam 2023

 
Flimmerveckan 2023
2023 Flimmerveckan

Flimmerveckan 2023

 
ESC i Barcelona 2022
2022 KONGRESS

ESC i Barcelona 2022