KONGRESS

EHRA i Lissabon 2019

European Heart Rhythm Association anordnar årligen en kongress om hjärtrytmrubbningar där den senaste forskningen och uppdateringarna inom fältet presenteras. Nedan ser du filmade intervjuer från svenska kollegor som sammanfattar deras egna eller andras symposier eller presentationer under kongressen.

Lisabon Spårvagn

Filmade intervjuer från EHRA

Poster image 01:46
Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?

EHRA 2019, Frederique Liljegren, Danderyds sjukhus berättar kort om resultaten...

Poster image 01:50
Biologisk modell som förklarar effekter av resynkronisering

EHRA 2019, MD PhD Marcus Ståhlberg, Karolinska Universitetssjukhuset berättar kortfattat...

Poster image 01:53
Nya riktlinjer inom Syncope

EHRA 2019, Docent och Överläkare Artur Fedorowski sammanfattar de viktigaste...

Poster image 01:54
Metod som förbättrar utplacering av vänsterkammarelektrod?

EHRA 2019, Prof. Cecilia Linde, Karolinska Universitetssjukhuset sammanfattar två presentationer...

Dela kongress