AMPLIFY-extension med Professor Agnelli

ESC 2014, Professor Agnelli förklarar hur han ser på resultaten från AMPLIFY-extension studien och vad ”clinical equipoise” betyder.

04:18