ESC 2022 – Hur screenar vi för förmaksflimmer efter stroke? - Kajsa Strååt, Doktorand

Doktorand Kajsa Strååt berättar om sin studie; Variations in atrial fibrillation screening after ischemic stroke or transient ischemic attack in Sweden och vilka resultat de kommit fram till.

03:25