Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI

Webbsändning 2020, Prof Stefan James, Akademiska universitetssjukhuset Uppsala, sammanfattar kunskapsläget om trombocythämning och antikoagulation för patienter med förmaksflimmer och samtidig AKS och eller genomgår PCI.

01:00:24