Progression från paroxysmalt förmaksflimmer till permanent?

EHRA 2019, Frederique Liljegren, Danderyds sjukhus berättar kort om resultaten 5 år efter STROKESTOP och hur progressionen av förmaksflimmer från paroxysmalt- till permanent förmaksflimmer utvecklats i den populationen.

01:46