Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1 Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa.

01:00:30