Anmälan

Inbjudan till nationell digital läkemedelsinformation 2021

Eliquis® (apixaban) läkemedelsinformation kopplat till "Riktlinjer för
äldre med förmaksflimmer", "Antikoagulation och blödning" och
"Hur man hittar (tyst) förmaksflimmer".

Välj möte och anmäl dig här  Skicka in fråga

Information om mötena

Ta chansen att delta på nationellt digitalt möte med läkemedelsinformation där du kan ställa dina frågor om Eliquis® (apixaban) kopplat till olika diagnoser. Vid 6 tillfällen kommer våra terapiområdesspecialister att prata om "Riktlinjer för äldre med förmaksflimmer", "Antikoagulation och blödning" och "Hur man hittar (tyst) förmaksflimmer".

OBS! Du kan välja att delta vid flera möten. Du gör anmälan för varje möte separat i anmälningsformuläret för respektive mötestillfälle.

Välj möte och anmäl dig här

Äldre patienter med förmaksflimmer - riktlinjer

22 nov kl 12.15 - 13.00 I 8 dec kl 12.15 - 13.00

AGENDA

 • Aktuella rekommendationer om NOAK och äldre

 • Effekt och säkerhet hos patienter med olika njurfunktion

 • Effekt och säkerhet av Eliquis hos patienter över 80 år

 • Praktisk hantering av Eliquis vid nyinsättning och övergång från warfarin

Antikoagulation och blödning

25 nov kl 12.15 - 13.00 I 9 dec kl 12.15 - 13.00

AGENDA

 • Hur vanligt är det med blödningar med antikoagulantia vid förmaksflimmer?

 • Vad betyder blödning för patientens risk för komplikationer?

 • Hur ser blödningsprofilen för Eliquis ut?

 • Vilka riktlinjer finns för hur hantera de blödningar som ändå uppkommer?

Hur kan man hitta ”tyst” förmaksflimmer?

30 nov kl 12.15 - 13.00 I 14 dec kl 12.15 - 13.00

AGENDA

 • Metoder för att leta och hitta patienter med tyst förmaksflimmer

 • Vilka rekommendationer finns?

 • Vad vet vi om nyttan med att identifiera tyst förmaksflimmer?

 • Effekt, säkerhet och praktisk hantering med Eliquis som trombosprofylax

Ställ din fråga redan nu

Har du en fråga - skicka in den redan nu. Vill du ställa fler frågor? Fyll i och tryck på "Skicka" igen.