eliquis

 

Anmälan till webbsänd föreläsning

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Torsdag 30 sep 2021, kl. 17:00-18:00

Anmäl dig här Program Skicka in fråga

 

 

Om föreläsningen

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1 Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa. Vid denna webbföreläsning kommer aktuell kunskap från studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor diskuteras.

Fokus är ett utbyte tvärs specialistområden där professor Anders Själander, överläkare Åke Berglund samt överläkare Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på era frågor.

 

Referens: 1. Streiff B et al, The Oncologist 2021;26:e24–e40, www.theoncologist.com

 

Program

17:00 Välkommen
Sara Kiflemariam, PhD, Medical Advisor, Bristol Myers Squibb

17:05 Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer
Dr Fariba Baghaei PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

17:15 Hematologens perspektiv på trombos vid cancer
Dr Anders Själander professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet

17:30 Onkologens perspektiv på trombos vid cancer
Dr Åke Berglund PhD och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

17:45 Frågestund

18:00 Avslut

Föreläsare

Fariba

Fariba Baghaei

PhD och Överläkare, Koagulationscentrum
Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

 

Anders

Anders Själander

Professor och Överläkare, Medicinkliniken
Sundsvalls sjukhus, Umeå Universitet

 

 

Åke

Åke Berglund

PhD och Överläkare, Onkologen,
Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet

 

PP-ELI-SWE-1873 MAJ 2021