Flimmerveckan 7-10 februari 2022

Ta tillfället i akt att lyssna på fyra experter som fokuserar på patienten
med förmaksflimmer ur olika perspektiv och svarar på frågor kring
patienter med förmaksflimmer. Delta på alla tillfällen eller bara vid
de ämnesområden du önskar djupare kunskap kring.

Skickat till verksamma inom allmänmedicin samt sjuksköterskor inom kardiologi & antikoagulation, med kopia till verksamhetschef

Anmäl dig här Program Skicka in fråga

Program och föreläsare under Flimmerveckan

Annika Ravn Fischer

Måndag 7/2 | Kl. 12:15 - 13:00

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt

Praktiska råd om hantering av förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt
Föreläsare: Överläkare Annika Ravn-Fischer, Kardiologkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset

johan engdahl

Tisdag 8/2 | Kl. 12:15 - 13:00

Högriskpatienter och diagnostik av förmaksflimmer

Nytt om diagnostiska verktyg och hur vi bäst hittar okända flimmer
Föreläsare: Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus

kristina hagwall

Onsdag 9/2 | Kl. 12:15 - 13:00

Strukturerat omhändertagande av förmaksflimmer

Praktiska tips, bra rutiner och lärdomar från teamarbete på vårdenheter
Föreläsare: Överläkare Kristina Hagwall, Kardiologkliniken, Danderyds sjukhus

Signild Åsberg

Torsdag 10/2 | Kl. 12:15 - 13:00

Förmaksflimmer efter
Stroke/TIA

Kliniska råd och hantering av antikoagulantia efter Stroke/TIA
Föreläsare: Docent och Överläkare Signild Åsberg, Akademiska sjukhuset

Här kan du skicka din fråga till föreläsarna redan nu

Har du en fråga eller kanske ett komplicerat patientfall från din vardag med förmaksflimmer? Passa på att skicka in din fråga redan nu. Förutom att du har större chans att få svar kan du rikta den till den person du vill få svaren ifrån. Vill du ställa fler frågor? Fyll i och tryck på "Skicka" igen.

11 + 0 =
Lös det här enkla matteproblemet och ange svaret. Till exempel för 1+3, ange 4.