Anmälan – Webbsänd föreläsning

Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Måndag 14 juni 2021, kl. 17:00-18:00 

 

 

 

Om föreläsningen

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1 Kunskapen om hur dessa ska hanteras, val av trombosprofylax och interaktioner med cytostatika är komplexa. Vid denna webbföreläsning kommer aktuell kunskap från studier, aktuella riktlinjer och praktiska behandlingsfrågor diskuteras.

Fokus är ett utbyte tvärs specialistområden där professor Anders Själander, överläkare Åke Berglund samt överläkare Fariba Baghaei delar sina perspektiv och svarar på era frågor. 

Referens: 1. Streiff B et al, The Oncologist 2021;26:e24–e40, www.theoncologist.com

Föreläsare

Dr Fariba Baghaei PhD och ÖL, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

Dr Anders Själander prof. och ÖL Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå Universitet

Dr Åke Berglund PhD och ÖL, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala Universitet

 

Program

17:00 Välkommen
Sara Kiflemariam, PhD, Medical Advisor, Bristol Myers Squibb

17:05 Aktuella riktlinjer om trombosprofylax vid cancer
Dr Fariba Baghaei PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg

17:15 Hematologens perspektiv på trombos vid cancer
Dr Anders Själander professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet

17:30 Onkologens perspektiv på trombos vid cancer
Dr Åke Berglund PhD och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

17:45 Frågestund

18:00 Avslut

 

Anmälningsformulär för webbsänd föreläsning

Om du inte kan se registreringsformuläret nedan klicka här!

PP-ELI-SWE-1831 April 2021