NOAK prioriteras före warfarin vid okomplicerad lungemboli och djup ventrombos enligt de senaste riktlinjerna som innehåller 12 uppdateringar samt tillägg av 3 nya områden.