Nästa utbildning

Vill du bli informerad så snart det går att anmäla sig till planerade utbildningar?
Då ska du registrera dig på vårt nyhetsbrev inom antikoagulation. Har du redan nyhetsbrevet behöver du inte anmäla dig igen.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev idag

Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral

Boka ett förutsättningslöst möte om Flimmermottagning

Kommande utbildningar

Nationellt

Starta flimmermottagning på din VC - kickoff höstterminen 2024 - 5 september

- Välkommen till en "KICK-OFF"utbildning och inspiration
Datum:

Torsdag 5 september
Tid:
Kl 12.00-13.00
Plats:
Digitalt på eliquis.se (inbjudningslänk kommer i registreringsmailet)
Till: Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, Kopia: Verksamhetschef/enhetschef
Program: 
Föreläsning varvas med patientfall och efter föreläsningen är det en frågestund. 

 •  Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer 
 • Vad säger aktuella riktlinjer gällande strukturerat omhändertagande och behandling av patienter med förmaksflimmer? Vad säger riktlinjer för primärvården? 
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn och praktiska tips 
 • Hur sker uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning

Om föreläsningen:

Flimmer- och hypertonisjuksköterskan Maria Dahlberg delar med sig av praktiska tips och inspiration kring strukturerat omhändertagande av patienter med nyupptäckt förmaksflimmer utifrån erfarenheter på flimmermottagningen på vårdcentralen i Limhamn. Hon lyfter också hur hennes VC praktiskt letar efter ”tyst” förmaksflimmer för att förebygga stroke. En internationell metaanalys visar att strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter halverar mortaliteten i den här patientgruppen och att det minskar hjärtkärlrelaterad sjukhusvård med hela 40%1. 

Inbjudan vänder sig till vårdcentraler som önskar starta flimmermottagning eller få inspiration kring strukturerat omhändertagande. Oftast integreras flimmermottagning i redan befintlig mottagning på vårdcentralen t.ex. hypertonimottagning. 

Efter utbildningen erbjuds uppföljning med Marias utbildningsmaterial, lathundar, flödesschema, checklistor och patientmaterial samt inlogg till bildbank- patientutbildning- Flimmermottagning- Limhamnsmodellen. Du väljer om du vill få denna uppföljning via anmälningsformuläret!

Föreläsare: 
Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterskan, Vårdcentralen Limhamn 

Deltagandet är kostnadsfritt. Pfizer och Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsaren vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande och det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

1. Gallagher C, Elliott A, Wong C, Rangnekar G, Middeldorp M, Mahajan R, Lau D, Sanders P, Hendriks J; Integrated care in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis; Heart; 2017 doi:10.1136/heartjnl-2016-310952

 
Nationellt

Starta flimmermottagning på din VC - kickoff höstterminen 2024 - 1 oktober

- Välkommen till en "KICK-OFF"utbildning och inspiration
Datum:

Tisdag 1 oktober
Tid:
Kl 12.00-13.00
Plats:
Digitalt på eliquis.se (inbjudningslänk kommer i registreringsmailet)
Till: Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, Kopia: Verksamhetschef/enhetschef
Program: 
Föreläsning varvas med patientfall och efter föreläsningen är det en frågestund. 

 •  Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer 
 • Vad säger aktuella riktlinjer gällande strukturerat omhändertagande och behandling av patienter med förmaksflimmer? Vad säger riktlinjer för primärvården? 
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn och praktiska tips 
 • Hur sker uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning

Om föreläsningen:

Flimmer- och hypertonisjuksköterskan Maria Dahlberg delar med sig av praktiska tips och inspiration kring strukturerat omhändertagande av patienter med nyupptäckt förmaksflimmer utifrån erfarenheter på flimmermottagningen på vårdcentralen i Limhamn. Hon lyfter också hur hennes VC praktiskt letar efter ”tyst” förmaksflimmer för att förebygga stroke. En internationell metaanalys visar att strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter halverar mortaliteten i den här patientgruppen och att det minskar hjärtkärlrelaterad sjukhusvård med hela 40%1. 

Inbjudan vänder sig till vårdcentraler som önskar starta flimmermottagning eller få inspiration kring strukturerat omhändertagande. Oftast integreras flimmermottagning i redan befintlig mottagning på vårdcentralen t.ex. hypertonimottagning. 

Efter utbildningen erbjuds uppföljning med Marias utbildningsmaterial, lathundar, flödesschema, checklistor och patientmaterial samt inlogg till bildbank- patientutbildning- Flimmermottagning- Limhamnsmodellen. Du väljer om du vill få denna uppföljning via anmälningsformuläret!

Föreläsare: 
Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterskan, Vårdcentralen Limhamn 

Deltagandet är kostnadsfritt. Pfizer och Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsaren vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande och det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

1. Gallagher C, Elliott A, Wong C, Rangnekar G, Middeldorp M, Mahajan R, Lau D, Sanders P, Hendriks J; Integrated care in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis; Heart; 2017 doi:10.1136/heartjnl-2016-310952

 
Nationellt

Starta flimmermottagning på din VC - kickoff höstterminen 2024 - 6 november

- Välkommen till en "KICK-OFF"utbildning och inspiration
Datum:

Tisdag 1 oktober
Tid:
Kl 12.00-13.00
Plats:
Digitalt på eliquis.se (inbjudningslänk kommer i registreringsmailet)
Till: Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, Kopia: Verksamhetschef/enhetschef
Program: 
Föreläsning varvas med patientfall och efter föreläsningen är det en frågestund. 

 •  Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer 
 • Vad säger aktuella riktlinjer gällande strukturerat omhändertagande och behandling av patienter med förmaksflimmer? Vad säger riktlinjer för primärvården? 
 • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn och praktiska tips 
 • Hur sker uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning

Om föreläsningen:

Flimmer- och hypertonisjuksköterskan Maria Dahlberg delar med sig av praktiska tips och inspiration kring strukturerat omhändertagande av patienter med nyupptäckt förmaksflimmer utifrån erfarenheter på flimmermottagningen på vårdcentralen i Limhamn. Hon lyfter också hur hennes VC praktiskt letar efter ”tyst” förmaksflimmer för att förebygga stroke. En internationell metaanalys visar att strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter halverar mortaliteten i den här patientgruppen och att det minskar hjärtkärlrelaterad sjukhusvård med hela 40%1. 

Inbjudan vänder sig till vårdcentraler som önskar starta flimmermottagning eller få inspiration kring strukturerat omhändertagande. Oftast integreras flimmermottagning i redan befintlig mottagning på vårdcentralen t.ex. hypertonimottagning. 

Efter utbildningen erbjuds uppföljning med Marias utbildningsmaterial, lathundar, flödesschema, checklistor och patientmaterial samt inlogg till bildbank- patientutbildning- Flimmermottagning- Limhamnsmodellen. Du väljer om du vill få denna uppföljning via anmälningsformuläret!

Föreläsare: 
Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterskan, Vårdcentralen Limhamn 

Deltagandet är kostnadsfritt. Pfizer och Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsaren vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande och det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

1. Gallagher C, Elliott A, Wong C, Rangnekar G, Middeldorp M, Mahajan R, Lau D, Sanders P, Hendriks J; Integrated care in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis; Heart; 2017 doi:10.1136/heartjnl-2016-310952

 

Våra tidigare utbildningar

Vi arrangerar utbildningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingslinjer samt praktiskt vägledning i din kliniska vardag.

Till våra tidigare utbildningar