Nästa utbildning

Vill du bli informerad så snart det går att anmäla sig till planerade utbildningar?
Då ska du registrera dig på vårt nyhetsbrev inom antikoagulation. Har du redan nyhetsbrevet behöver du inte anmäla dig igen.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev idag

Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral

Boka ett förutsättningslöst möte om Flimmermottagning

Kommande utbildningar

Nationellt

Starta flimmermottagning på din VC - 3 maj

- Välkommen till en "KICK-OFF"utbildning och inspiration
Datum:

Fredag 3 maj
Tid:
Kl 12.00-13.00
Plats:
Digitalt på eliquis.se (inbjudningslänk kommer i registreringsmailet)
Till: Sjuksköterskor, distriktssköterskor, läkare, Kopia: Verksamhetschef/enhetschef
Program: 
Föreläsning varvas med patientfall och efter föreläsningen är det en frågestund. 

  •  Allmänt om förmaksflimmer och opportunistisk screening av förmaksflimmer 
  • Vad säger aktuella riktlinjer gällande strukturerat omhändertagande och behandling av patienter med förmaksflimmer? Vad säger riktlinjer för primärvården? 
  • Genomgång av PM från Vårdcentralen Limhamn och praktiska tips 
  • Hur sker uppföljning av flimmerpatienten på Marias flimmermottagning

Om föreläsningen:

Flimmer- och hypertonisjuksköterskan Maria Dahlberg delar med sig av praktiska tips och inspiration kring strukturerat omhändertagande av patienter med nyupptäckt förmaksflimmer utifrån erfarenheter på flimmermottagningen på vårdcentralen i Limhamn. Hon lyfter också hur hennes VC praktiskt letar efter ”tyst” förmaksflimmer för att förebygga stroke. En internationell metaanalys visar att strukturerat omhändertagande av flimmerpatienter halverar mortaliteten i den här patientgruppen och att det minskar hjärtkärlrelaterad sjukhusvård med hela 40%1. 

Inbjudan vänder sig till vårdcentraler som önskar starta flimmermottagning eller få inspiration kring strukturerat omhändertagande. Oftast integreras flimmermottagning i redan befintlig mottagning på vårdcentralen t.ex. hypertonimottagning. 

Efter utbildningen erbjuds uppföljning med Marias utbildningsmaterial, lathundar, flödesschema, checklistor och patientmaterial samt inlogg till bildbank- patientutbildning- Flimmermottagning- Limhamnsmodellen. Du väljer om du vill få denna uppföljning via anmälningsformuläret!

Föreläsare: 
Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterskan, Vårdcentralen Limhamn 

Deltagandet är kostnadsfritt. Pfizer och Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsaren vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande och det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

 

1. Gallagher C, Elliott A, Wong C, Rangnekar G, Middeldorp M, Mahajan R, Lau D, Sanders P, Hendriks J; Integrated care in atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis; Heart; 2017 doi:10.1136/heartjnl-2016-310952

 
Nationellt

Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion - 13 maj

Vad visar data och vad säger aktuella rekommendationer?
Datum: Måndag 13 maj
Tid: Kl 12.15-12.45
Plats: Digitalt möte via teams. Logga gärna in lite tidigare om du vill testa tekniken.
Utbildning riktar sig till följande regioner: Skåne, Blekinge Halland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg
TILL: Läkare och sjuksköterska på VC med intresse av förmaksflimmer
CC: Verksamhetschef
Program: 

  • Aktuella rekommendationer gällande NOAK och äldre
  • Eliquis® (apixaban) effekt och säkerhet hos patienter ≥ 80 år
  • Eliquis® (apixaban) effekt och säkerhet hos patienter med olika nivåer av njurfunktion
  • Praktisk hantering med Eliquis® (apixaban)

Länk till teamsmöte skickas till dig efter anmälan.

Om utbildningen:
Nationella riktlinjer rekommenderar idag NOAK framför warfarin vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer. 1,2 Detta bland annat pga. lägre risk för intrakraniell blödning med NOAK jämfört med warfarin.*3 Vad säger rekommendationer och vilka vetenskapliga data finns på effekt och säkerhet vid strokeprofylax med Eliquis (apixaban)?
Vi hoppas att ni tycker detta verkar intressant och ser fram emot att träffas på teams! Efter mötet skickas material såsom A4 lathund NOAK vid kronisk njurfunktion/ praktisk vägledning och dosering NOAK. 

Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

* Intrakraniell blödning: NOAK 204/29 287 events, warfarin 425/29 211 events (0,48; 95% KI 0,39-0,59; p<0,0001)
1.Socialstyrelsen, ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018”
2. Läkemedelsverket 2017, ”Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - behandlings­rekommendation”, www.lakemedelsverket
3.Ruff CT et al.,Lancet 2014; 383: 955–62

 

Våra tidigare utbildningar

Vi arrangerar utbildningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingslinjer samt praktiskt vägledning i din kliniska vardag.

Till våra tidigare utbildningar