Kommande webbsändning

Vill du bli informerad så snart det går att anmäla sig till planerade webbsändningar så registrera dig då för vårt nyhetsbrev inom antikoagulation. Har du redan nyhetsbrevet behöver du inte anmäla dig igen.

Anmälan för nyhetsbrev

flimmerrapporten 2021

Flimmerveckan 7-10 februari 2022

Ta tillfället i akt att lyssna på fyra experter som fokuserar på patienten med förmaksflimmer ur olika perspektiv och svarar på frågor kring patienter med förmaksflimmer. Delta på alla tillfällen eller bara vid de ämnesområden du önskar djupare kunskap kring.

Registrera dig idag!

 

 

Se alla webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika 
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning, aktuellabehandlingsriktlinjer samt 
praktisk vägledning i din kliniska vardag.

Alla föreläsningar

 

 

Tidigare webbsändning

EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

Översikt av ”EHRA Practical Guide 2021” och aktuella riktlinjer kring hantering av kliniska komplexa situationer hos flimmerpatienter.

Föreläsare: Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för EHRA education committé

Se föreläsningen

 

bild över jan steffel