Nästa föreläsning

Vill du bli informerad så snart det går att anmäla sig till planerade föreläsningar?
Då ska du registrera dig på vårt nyhetsbrev inom antikoagulation. Har du redan nyhetsbrevet behöver du inte anmäla dig igen.

Registrera dig på vårt nyhetsbrev idag

Fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral

Fler snabba frågor

Kommande utbildningar

Nationellt

Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion

Digital produktinformation 2023 - Äldre patienter med förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion. Vad visar data och vad säger aktuella rekommendationer? 
Datum:
Fredag 1 december 2023
Plats: Digitalt möte via teams. Logga gärna in lite tidigare om du vill testa tekniken.
Tid: Kl 12.15-12.45 eller välj ett annat datum och tid som passar dig
Program:

 • Aktuella rekommendationer gällande NOAK och äldre
 • Eliquis® effekt och säkerhet hos patienter ≥ 80 år
 • Eliquis® effekt och säkerhet hos patienter med olika nivåer av njurfunktion
 • Praktisk hantering med Eliquis®

Om föreläsningen:
Nationella riktlinjer rekommenderar idag NOAK framför warfarin vid nyinsättning av orala antikoagulantia till patienter med förmaksflimmer1,2. Detta bland annat pga. lägre risk för intrakraniell blödning med NOAK jämfört med warfarin.*3 Vad säger rekommendationer om äldre och vilka vetenskapliga data finns på effekt och säkerhet vid strokeprofylax med Eliquis (apixaban)?

 

Vi hoppas att ni tycker detta verkar intressant och ser fram emot att träffas på teams! Efter mötet skickas material till dig ex praktisk lathund- NOAK vid kronisk njurfunktion/ praktisk vägledning och dosering NOAK.

 

Anmäl dig idag. Välj datum och tid som passar dig! Länk till mötet skickas senast en vecka före.

 

* Intrakraniell blödning: NOAK 204/29 287 events, warfarin 425/29 211 events (0,48; 95% KI 0,39-0,59; p<0,0001)
1.Socialstyrelsen, ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård 2018”, Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård - Socialstyrelsen
2. Läkemedelsverket 2017, ”Antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer - behandlingsrekommendation”,
www.lakemedelsverket
3.Ruff CT et al.,Lancet 2014; 383: 955–62

Skåne

Inbjudan till terapiinriktad utbildning: VTE i Fokus - Skåne

Välkommen till dig som är ST-läkare till vår LIPUS-certifierade kurs AF/VTE i Fokus som är en terapiinriktad utbildning inom venös tromboembolism och förmaksflimmer vilket arrangeras i samarbete med Pfizer och Bristol Myers Squibb. Vid detta kurstillfälle kommer vi att diskutera området venös tromboembolism.

Datum: Torsdagen den 30 november 2023
Plats: Clarion Congress Malmö Live
Tid: Kl 16.45 - 19.30
Program: Föreläsning varvas med dialog och frågor

 • 16.45 - 17.15 Drop-in fika
 • 17.15– 17.30 Välkommen & Läkemedelsinformation Eliquis (apixaban), Maria Sandberg
 • 17.30 - 19.30 Föreläsning och patientfallsdiskussion inom området VTE och CAT
 • 19.30 - Middag

Föreläsare: 
Moncef Zarrouk, med dr, Överläkare, Docent, VO Thorax och Kärl, SUS Malmö
 

Om föreläsningen:
AF | VTE i Fokus är en LIPUS-certifierad, flexibel utbildning enligt Pfizers och Bristol Myers Squibbs utbildningskoncept inom förmaksflimmer och venös tromboembolism. Utbildningen skräddarsys utifrån målgruppen och innefattar teori kring bakgrund, diagnostik och behandling samt patientfallsdiskussioner. Intyg från Socialstyrelsen kommer att delas ut på plats efter avslutad kurs till de ST-läkare som behöver tillgodoräkna sig sina delmål inom detta område.
Pfizer & Bristol Myers Squibb står för lokal och mat vid sammankomsten och arvode till föreläsaren. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta godkännande.

Kliniskt Komplexa Situationer 7 december

Ta tillfället i akt och träffa experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom detta område.

Datum: Torsdag 7 december
Tid: kl.17:30 - 19:30
Plats: Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm eller se föreläsningen live på denna webbsida

Program:

 • Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet
   
 • NOAK och akut magtarmblödning - Klinisk hantering av patienter med komplicerande blödningstillstånd
   
 • Behandling med orala antikoagulantia hos äldre patienter

Föreläsarna medverkar under hela mötet och är tillgängliga för interaktion under paneldiskussion och frågestund där du som deltagare har möjlighet att ställa frågor. Pfizer & Bristol Myers Squibb står för arvode till föreläsare samt förtäring och lokal vid sammankomsten. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta. För ytterligare information kontakta gärna oss enligt nedan.

Blekinge

EKG 1 - Blekinge

- tolkning, arytmier, förmaksflimmer/fladder differentialdiagnoser och behandling
Datum:
Tisdag 23 januari 2024
Plats: VC Ystad eller delta digitalt från annan VC
Tid: Kl 12.00-14.00
Program: Föreläsning och patientfallsdiskussion

 • Allmänt om EKG och tolkning
 • Differentialdiagnoser vid EKG-tolkning av förmaksflimmer/fladder?
  Finns andra rytmrubbningar som kan förvilla EKG-bilden. Fallgropar vid tolkning?
 • Patientfall med EKG-tolkning av olika arytmier, samt utredning och behandling
 • Remiss eller behandling i primärvård

Föreläsare: 
Peter Hammarlund, specialist i Internmedicin och Kardiologi Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett,”EKG-influencer”- ekgkurvan på instagram
Länk till teamsmöte skickas till dig efter anmälan.

Om föreläsningen:
EKG-utbildning är planerad i samverkan med vårdcentralen och är en terapiinriktad utbildning som arrangeras i samarbete med Pfizer & Bristol Myers Squibb. Möjlighet finns att delta på länk från annan vårdcentral (max 20 personer).
Pfizer & Bristol Myers Squibb står för lunch vid sammankomsten och arvode till föreläsaren. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta godkännande. Frågor eller ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

Skåne

EKG 1 - Skåne

- tolkning, arytmier, förmaksflimmer/fladder differentialdiagnoser och behandling
Datum:
Tisdag 23 januari 2024
Plats: VC Ystad eller delta digitalt från annan VC
Tid: Kl 12.00-14.00
Program: Föreläsning och patientfallsdiskussion

 • Allmänt om EKG och tolkning
 • Differentialdiagnoser vid EKG-tolkning av förmaksflimmer/fladder?
  Finns andra rytmrubbningar som kan förvilla EKG-bilden. Fallgropar vid tolkning?
 • Patientfall med EKG-tolkning av olika arytmier, samt utredning och behandling
 • Remiss eller behandling i primärvård

Föreläsare: 
Peter Hammarlund, specialist i Internmedicin och Kardiologi Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett,”EKG-influencer”- ekgkurvan på instagram
Länk till teamsmöte skickas till dig efter anmälan.

Om föreläsningen:
EKG-utbildning är planerad i samverkan med vårdcentralen och är en terapiinriktad utbildning som arrangeras i samarbete med Pfizer & Bristol Myers Squibb. Möjlighet finns att delta på länk från annan vårdcentral (max 20 personer).
Pfizer & Bristol Myers Squibb står för lunch vid sammankomsten och arvode till föreläsaren. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta godkännande. Frågor eller ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

Halland

EKG 1 - Halland

- tolkning, arytmier, förmaksflimmer/fladder differentialdiagnoser och behandling
Datum:
Tisdag 23 januari 2024
Plats: VC Ystad eller delta digitalt från annan VC
Tid: Kl 12.00-14.00
Program: Föreläsning och patientfallsdiskussion

 • Allmänt om EKG och tolkning
 • Differentialdiagnoser vid EKG-tolkning av förmaksflimmer/fladder?
  Finns andra rytmrubbningar som kan förvilla EKG-bilden. Fallgropar vid tolkning?
 • Patientfall med EKG-tolkning av olika arytmier, samt utredning och behandling
 • Remiss eller behandling i primärvård

Föreläsare: 
Peter Hammarlund, specialist i Internmedicin och Kardiologi Hjärtenheten, Helsingborgs lasarett,”EKG-influencer”- ekgkurvan på instagram
Länk till teamsmöte skickas till dig efter anmälan.

Om föreläsningen:
EKG-utbildning är planerad i samverkan med vårdcentralen och är en terapiinriktad utbildning som arrangeras i samarbete med Pfizer & Bristol Myers Squibb. Möjlighet finns att delta på länk från annan vårdcentral (max 20 personer).
Pfizer & Bristol Myers Squibb står för lunch vid sammankomsten och arvode till föreläsaren. Anmälan kräver huvudmannens godkännande. Det åligger den enskilde deltagaren att inhämta detta godkännande. Frågor eller ytterligare information kontakta Carin Fröjd, Pfizer, 0733-911914, carin.frojd@pfizer.com  

Våra tidigare föreläsningar

Vi arrangerar föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingslinjer samt praktiskt vägledning i din kliniska vardag.

Till webbföreläsningar