Kommande webbinarium

Vill du bli informerad så snart det går att anmäla sig till planerade webbsändningar så registrera dig då för vårt nyhetsbrev inom antikoagulation. Har du redan nyhetsbrevet behöver du inte anmäla dig igen.

Anmälan för nyhetsbrev

Kommande webbinarium

paneldebatt

Den svåra balansgången mellan strokeprevention och blödningsrisk
19 oktober kl. 17.00 - 18.00

Hur hanterar vi antikoagulantiabehandling hos förmaksflimmerpatienter med komplicerande faktorer för trombos och blödning, t ex AKS/PCI, njursvikt, kraftig övervikt eller inför elkonvertering? Välkommen till en interaktiv webbföresläning med fokus på hur vi praktiskt kan optimera omhändertagande och kliniskt utfall.

 

Se alla webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika 
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning, aktuellabehandlingsriktlinjer samt 
praktisk vägledning i din kliniska vardag.

Alla föreläsningar

 

 

Tidigare webbsändning

Flimmerveckan 2022 - Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt

Förmaksflimmer och samtidig hjärtsvikt var temat på den första föreläsningen under Flimmerveckan.

Föreläsare: Annica Ravn-Fischer, docent och överläkare i kardiologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset

Till föreläsningen

 

Annica Ravn-Fischer, Docent, Överläkare Kardiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset