Biverkningar & Reklamationer

För Bristol Myers Squibb och Pfizer är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel.

Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol Myers Squibbs eller Pfizers produkter.

Gräs

Rapportera biverkan eller reklamation:

Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com eller genom ”Rapportera biverkningar” som du finner på www.pfizer.se.