Vad skulle du skriva ut
till dig själv?

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt
förmaksflimmer visat både

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1 (p = 0.01)

  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1 (p<0,001)

Se Eliquis vs Warfarin Se studier

Kommande webbsändning

Förmaksflimmer, riskfaktorer och praktisk handläggning 

Hur bör jag som verksam inom allmänmedicin tänka kring riskfaktorhantering? Hur ska vi identifiera riskpatienter och vilken behandling är relevant till vem?  

Datum och tid: Onsdagen 10 november 2021 kl. 12.10-12.55

Anmäl dig här

bild över starkit broschyrer eliquis

 

Startkit för Eliquis patienter

Till dina patienter som ordinerats Eliquis 
som strokeprofylax vid icke valvulärt 
förmaksflimmer. I startkitet ingår 
halsband, patientinfo om Eliquis samt 
kort med hänvisning till ytterligare
webbstöd om blodproppssjukdomar.

Beställ här
 

praktiska råd

 

Praktiska råd


Information som kan
underlätta behandling
av era Eliquis Patienter

 

Se praktiska råd
 

 

Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och 
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.
Du kan ta del av hela vårt stödprogram till patienter
här för att informera din patient.

Läs mer om patientstöd

 

covid vaccination
2021-06-14 11:52

SSTH kliniska råd vid blödning eller trombos efter vaccination mot Covid-19

 

Fler nyheter

2021-06-14 11:28
Uppdaterade riktlinjer vid venös tromboembolism
 
2021-06-14 11:15
Stenttrombos vid förmaksflimmer och AKS
 
2021-06-14 10:40
ESC guidelines om förmaksflimmer
 

 

Webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

 

fatta flimmer

 

Workshop förmaksflimmer på din vårdenhet

Fatta Flimmer är ett projekt som i genomlysande
workshops syftar till att utveckla ett strukturerat
arbetssätt och identifiera förbättringsområden
kring patienter med förmaksflimmer för din vårdenhet. 

Mer information Spela film

 

boka en KAM

Boka ett möte med oss

Produktinformation
Eliquis® (apixaban)

Välkommen att boka tid för produktinformation om Eliquis! Välj antingen digitalt eller fysiskt möte med den som ansvarar för Eliquis i din region. För att boka möte ansvarar du själv för att inhämta huvudmannens godkännande.

Till bokning

432-SE-2100084, PP-ELI-SWE-1992 SEP 2021