Vad skulle du skriva ut
till dig själv?

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt
förmaksflimmer visat både

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1 (p = 0.01)

  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1 (p<0,001)

Se Eliquis vs Warfarin Se studier

Sky

Webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som
vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

Man läser bok i solnedgång

Fatta Flimmer

Fatta Flimmer är ett projekt som i genomlysande workshops syftar till
att utveckla ett strukturerat arbetssätt och identifiera förbättringsområden
kring patienter med förmaksflimmer. 

Mer information Spela film

Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att det
blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och
motivera de patienter som behandlas med Eliquis. Du
kan ta del av hela vårt stödprogram till patienter här
eller hjälpa din patient anmäla sig till hela eller delar
av programmet

Boka patientstöd Läs mer om patientstöd

ett glatt sällskap på promenad i blåsten
2020-09-23 16:34

Hitta förmaksflimmer med blodprov hos äldre? 

 

Fler nyheter

2020-07-27 10:41
Antidot för Eliquis (apixaban) godkänd
 
2019-10-25 09:07
NOAKs inverkan på strokeincidens?
 
2019-10-25 09:06
Uppdaterade riktlinjer från ACC
 
Startkit Eliquis

Startkit för Eliquis patienter

Till dina patienter som ordinerats Eliquis som
strokeprofylax vid icke valvulärt förmaksflimmer. I
detta startkit ingår halsband droppe, patientkort,
patientinformation om Eliquis samt anmälningstalong 

Beställ här

Man

Praktiska råd

Information som kan
underlätta behandling
av era Eliquis Patienter

Se praktiska råd