Vad skulle du skriva ut
till dig själv?

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt
förmaksflimmer visat både

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1 (p = 0.01)

  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1 (p<0,001)

Se Eliquis vs Warfarin Se studier

Kommande webbsändning

ESC guidelines 2020

Vad säger riktlinjerna vid förmaksflimmer och AKS/PCI?

Föreläsare: Docent, ÖL Ziad Hijazi och ÖL Oskar Angerås.

Anmäl dig här

Zijad och Oskar
flimmerveckan 2021

 

Flimmerveckan 2021

Webbsändningar för dig som är specialist inom allmänmedicin

Tre erfarna kardiologer som var och en fokuserar på patienten
med förmaksflimmer ur olika perspektiv.

Sändes: 19-22 april

Flimmerveckan 2021

 

 

 

Webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

 

fatta flimmer

 

Fatta Flimmer

Fatta Flimmer är ett projekt som i genomlysande
workshops syftar till att utveckla ett strukturerat
arbetssätt och identifiera förbättringsområden
kring patienter med förmaksflimmer. 

Mer information Spela film

 

 

Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och 
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.
Du kan ta del av hela vårt stödprogram till patienter
här eller hjälpa din patient anmäla sig till hela eller
delar av programmet

Läs mer om patientstöd

 

Eliquis antidot
2021-02-11 14:13

Antidot för Eliquis (apixaban) godkänd

 

Fler nyheter

2020-09-23 22:01
Eliquis vid förmaksflimmer samt AKS och/eller PCI
 
2020-09-23 16:34
Hitta förmaksflimmer med blodprov hos äldre? 
 
2019-10-25 09:07
NOAKs inverkan på strokeincidens?
 
Startkit Eliquis

 

Startkit för Eliquis patienter

Till dina patienter som ordinerats Eliquis som 
strokeprofylax vid icke alvulärt förmaksflimmer.
I detta startkit ingår halsband droppe, patientkort,
patientinformation om Eliquis samt anmälningstalong 

Beställ här

 

praktiska råd

 

Praktiska råd

Information som kan 
underlätta behandling 
av era Eliquis Patienter
 

Se praktiska råd