Vad skulle du skriva ut
till dig själv?

Eliquis är den enda faktor Xa-hämmare som vid icke-valvulärt
förmaksflimmer visat både

  • Bättre reduktion av stroke/systematisk embolism jämfört med Warfarin1 (p = 0.01)

  • Bättre säkerhet avseende allvarlig blödning jämfört med Warfarin1 (p<0,001)

Se Eliquis vs Warfarin Se studier

Kommande webbinarium

Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulantia
– olika specialisters utmaningar

Experter från olika delar av Sverige diskuterar kliniska frågeställningar inom områden som: Förmaksflimmer i praktiken – utmanande patientfall, Hjärta och hjärna - stroke vid förmaksflimmer; utredning och behandling och Venösa tromboser och cancersjukdom.

Registrera dig idag

Ny guideline 2022 om venösa tromboser vid cancer
2022-10-11 15:30

Ny guideline 2022 om venösa tromboser vid cancer

 

Fler nyheter

2022-10-11 14:26
AUGUSTUS - subanalys av säkerheten hos Eliquis® (apixaban)
 
2022-09-01 11:15
Intervjuer från ESC i Barcelona 2022 dag 3
 
2022-09-01 10:16
Intervjuer från ESC i Barcelona 2022 dag 2
 
header utbildning

Våra tidigare webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer samt få praktisk vägledning i din kliniska vardag. Se föreläsningarna på jobbet, tillsammans med kollegor eller hemma i lugn och ro. Vi uppdaterar sidan med nya webbföreläsningar allt eftersom. 

Till våra webbföreläsningar

Eliquis Startkit med droppe

 

Startkit för Eliquispatienter

Till dina patienter som ordinerats Eliquis 
som strokeprofylax vid icke valvulärt 
förmaksflimmer. I startkitet ingår 
halsband, patientinfo om Eliquis samt 
kort med hänvisning till ytterligare
webbstöd om blodproppssjukdomar.

Beställ här
 

praktiska råd

 

Praktiska råd


Information som kan
underlätta behandling
av era Eliquispatienter

 

Se praktiska råd
 

 

Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och 
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.
Du kan ta del av hela vårt stödprogram till patienter
här för att informera din patient.

Läs mer om patientstöd

 

 

Våra kommande webbsända föreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika
specialister för dig som vill öka din kunskap om ny
forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt
praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Kommande föreläsningar

 

fatta flimmer

 

Workshop förmaksflimmer på din vårdenhet

Workshop förmaksflimmer för din vårdenhet
är ett projekt som syftar till att utveckla ett
strukturerat arbetssätt och identifiera
förbättringsområden kring patienter
med förmaksflimmer.

Mer information Spela film

 

boka en KAM

Boka ett möte med oss

Boka möte för senaste nytt eller om du har frågor om Eliquis® (apixaban)

Svårt att hinna hålla dig uppdaterad samt har praktiska frågor om Eliquis vid förmaksflimmer eller VTE? Anmäl gärna intresse för digitalt eller fysiskt möte med produktinformation för dig och din vårdenhet. För att boka möte ansvarar du själv för att inhämta huvudmannens godkännande.

Till bokning