ADVANCE 3

Eliquis jämfört mot enoxaparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik

Huvudresultat

I ADVANCE 3-studien uppvisade Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv höftplastik:1

  • Eliquis 2,5 mg x 2 reducerade risken för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv höftplastik med 64% (RRR, p < 0,001), 2,5% ARR jämfört med enoxaparin 40 mg x 1
  • Eliquis 2,5 mg x 2 uppvisade ingen ökad risk för allvarlig blödning jämfört med enoxaparin 40 mg (p = 0,54)

Sammanfattning1

I denna dubbelblinda studie randomiserades 5407 patienter som genomgått total höftplastik till antingen Eliquis  2,5 mg x 2 dagligen eller enoxaparin vid en dos av 40 mg subkutant var 24:e timme. 

Eliquis initierades 12 till 24 timmar efter operation medan enoxaparin initierades 12 timmar före operation.  Profylax fortsatte under 35 dagar efter kirurgi. Patienterna följdes under ytterligare 60 dagar efter den senaste dosen av studieläkemedlet.
Det primära effektmåttet utgjordes av asymtomatisk eller symtomatisk djup ventrombos, icke-fatal lungemboli eller död oavsett orsak under behandlingsperioden.

Eliquis 2,5 mg x 2 var signifikant bättre än enoxaparin 40 mg x1 för prevention av total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv höftplastik.

Ladda ner studien

Studier

Referens

1. Lassen et al, NEJM, 363;26 nejm.org december 23, 2010

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt