ADVANCE 2

Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin som trombosprofylax vid elektiv knäplastik

Huvudresultat

I ADVANCE 2-studien uppvisade Eliquis jämfört med konventionell behandling som trombosprofylax vid elektiv knäplastik:1 

  • Eliquis 2,5 mg x 2 reducerade risken jämfört med enoxaparin 40 mg subcutant för total VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv TKR med 38% (RRR, p < 0,0001), 9,3 % ARR
  • Risken för allvarliga blödningar eller kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar var jämförbar mellan behandlingsalternativen (p = 0.3014)

Sammanfattning1

I denna randomiserade, dubbel-blinda studie, jämfördes Eliquis med konventionell terapi för att utvärdera effekt och säkerhet av Eliquis som trombosprofylax vid total knäledsplastik (TKR).

Totalt 1 238 patienter randomiserades till olika dubbelblinda doser av Eliquis alternativt enoxaparin 40 mg subcutant.

Behandlingen varade 10-14 dagar, med början 12-24 timmar efter operationen.

Eliquis 2,5 mg x 2 reducerade signifikant risken för VTE/död oavsett orsak hos vuxna patienter som genomgått elektiv knäplastik.

Se studien

Studier

Referens

1. Lassen et al, Journal of Thrombosis and Haemostasis, 5: 2368–2375

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt