Amplify Extension

Eliquis (apixaban) jämfört med placebo vid djup ventrombos och lungemboli

I AMPLIFY Extension studien uppvisade förlängd behandling med Eliquis jämfört jämfört med placebo vid djup ventrombos och lungemboli1:

  • 76% signifikant reducerad risk med Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen för återkommande venös tromboembolism jämfört med placebo (RRR, p = 0,0001, 7,0% ARR/år)
  • Jämförbar risk för allvarlig blödning. Eliquis var jämförbar med placebo (Allvarlig blödning ej statistisk skillnad)

Bakgrund1

I den här randomiserade, dubbelblinda, studien jämfördes två olika doser av Eliquis med placebo hos 2 482 patienter som fick förlängd behandling vid venös tromboembolism.

Eliquis 2,5 mg eller 5 mg två gånger dagligen jämfördes med placebo hos patienter som avslutat 6-12 månaders behandling med antikoagulantia och där det bedömdes föreligga klinisk jämvikt angående avsluta eller fortsätta med behandling.

Denna förlängda studiedel pågick upp till 12 månader.

Behandling med Eliquis reducerade risken för återkommande VTE och hade jämförbar risk för allvarlig blödning som placebo.

Referenser

1. Agnelli G et al. N Engl J Med. 2013;368:699-708
2. Produktresumé för Eliquis®.

Minskad risk för återkommande VTE eller DÖD oavsett orsak, med en förekomst av allvarliga blödningar jämförbar med placebo vid förlängd behandling1,2

Amplify Ext

Enbart Eliquis® 2,5 mg x2 är godkänt för förlängd behandling1

 

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka