AMPLIFY EXTENSION

Eliquis jämfört med placebo vid DVT och LE

Huvudresultat

I AMPFLIFY Extension studien uppvisade förlängd behandling med Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin:1

  • Eliquis 2,5 mg två gånger dagligen reducerade signifikant risken för återkommande venös tromboembolism jämfört med placebo med 76% (RRR, p = 0,0001), 7,0% ARR/år
  • Risken för allvarlig blödning med Eliquis var jämförbar med placebo (Allvarlig blödning ej statistisk skillnad)

Sammanfattning1

I den här randomiserade, dubbelblinda, studien jämfördes två olika doser av Eliquis med placebo hos 2 482 patienter som fick förlängd behandling vid venös tromboembolism.

Eliquis 2,5 mg eller 5 mg två gånger dagligen jämfördes med placebo hos patienter som hade avslutat 6-12 månaders behandling med antikoagulantia och där det bedömdes föreligga klinisk jämvikt huruvida avsluta eller fortsätta med behandling.

Denna förlängda studiedel pågick upp till 12 månader.
Behandling med Eliquis reducerade risken för återkommande VTE och hade jämförbar risk för allvarlig blödning som placebo.

Se studien

ben som hänger ut över en klippa
Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE
Relaterat videomaterial

Nya riktlinjer vid akut lungemboli samt långtidsbehandling vid VTE

ESC 2019, Prof. Ander Cohen går kort igenom de uppdaterade riktlinjerna inom akut lungemboli samt när förlängd behandling vid VTE lämpar sig.
 

Referens

1. Agnelli G et al. N Engl J Med. 2013;368:699-708

Dela sida

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt