PRAKTISKA RÅD

Njurfunktion

Eliquis (apixaban) har en låg renal utsöndring. Vid normal njurfunktion utsöndras 27% via njurarna.

Eliquis kan användas till patienter med kreatininclearance ned till 15 ml/min. Se tabell nedan och doseringsanvisningar för olika indikationer

ett glatt sällskap på promenad i blåsten

ELIQUIS till patienter med nedsatt njurfunktion1

Nedsatt njurfunktion
Indikationer
Dosjustering
Lätt nedsatt njurfunktion
(CrCl 51–80 ml/min)
eller 
måttligt nedsatt njurfunktion
(CrCl 30–50 ml/min)
Icke-valvulärt förmaksflimmer


Andra
Indikationer
 
Ingen dosjustering krävs om
inte patienten uppfyller
kriterierna för dosminskning
(dosminskning till 2,5 mg x2
rekommenderas för patienter
med ≥2 av följande: ålder
≥80 år, kroppsvikt ≤60 kg
eller serumkreatinin
≥1,5 mg/dl (133 μmol/l)
 
 
Ingen dosjustering krävs

 

Allvarligt nedsatt
njurfunktion
(CrCl 15–29 ml/min)
Icke-valvulärt förmaksflimmer

Andra
Indikationer
Dosminskning till 2,5 mg x2

Eliquis ska användas med
försiktighet
Njursvikt
(CrCl <15 ml/min)
Alla
indikationer
Rekommenderas ej
Dialys Alla
indikationer
Rekommenderas ej

 

 

Sunset

Eliquis och nedsatt njurfunktion

Här kan du läsa mer om Eliquis vid förmaksflimmer och nedsatt njurfunktion. 

Till ARISTOTLE med subanalyser

bild över jan steffel

Antikoagulation till högriskpatienter

Se intervjun från ESC i Paris med Prof. Jan Steffel, University Heart Center Zurich, där han berättar om synen på högriskpatienter vid förmaksflimmer och överväganden vid behandling med orala antikoagulantia.

Till intervju

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se