AMPLIFY

Eliquis (apixaban) jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin vid djup ventrombos och lungemboli

  • 69% signifikant minskad risk för allvarliga blödningar (RRR, p < 0,001, 1,2% ARR/år)
  • Jämförbar reduktion av återkommande venös tromboembolism och VTE-relaterad död (p<0,001 för non-inferiority)
  • Effekten av Eliquis var jämförbar med warfarin/enoxaparin oavsett om initial diagnos var djup ventrombos eller lungemboli

Bakgrund

I denna randomiserade, dubbel-blinda studie jämfördes Eliquis med konventionell terapi med subkutant enoxaparin följt av warfarin.

Eliquis doserades som 10 mg två gånger dagligen (5 mg x 2 tabletter, två gånger dagligen) under 7 dagar, följt av 5 mg två gånger dagligen i 6 månader.

5395 patienter med akut venös tromboembolism studerades avseende på recidiv av symtomatisk venös tromboembolism eller dödsfall i samband med venös tromboembolism samt förekomst av allvarliga blödningar samt kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar.

Eliquis uppvisade jämförbar frekvens av venös tromboembolism och reducerade signifikant risken för både allvarliga blödningar och kliniskt relevanta icke allvarliga blödningar jämfört med enoxaparin/warfarin.

 

Referenser

1. Agnelli G et al. N Engl J Med. 2013;369:799-808
2. Produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se 

Amplify

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka