AMPLIFY

Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin vid DVT och LE

Huvudresultat

I AMPLIFY-studien uppvisade Eliquis jämfört med lågmolekylärt heparin och warfarin:1

  • Signifikant minskad risk för allvarliga blödningar med 69% (RRR, p < 0,001) , 1,2% ARR/år
  • Jämförbar reduktion av återkommande venös tromboembolism och VTE-relaterad död (p<0,001 för non-inferiority)
  • Effekten av Eliquis var jämförbar med warfarin/enoxaparin oavsett om initial diagnos var djup ventrombos eller lungemboli

Sammanfattning1

I denna randomiserade, dubbel-blinda studie jämfördes Eliquis med konventionell terapi med subkutant enoxaparin följt av warfarin.

Eliquis doserades som 10 mg två gånger dagligen (5 mg x 2 tabletter,  två gånger dagligen) under 7 dagar, följt av 5 mg två gånger dagligen i 6 månader.

5395 patienter med akut venös tromboembolism studerades avseende på recidiv av symtomatisk venös tromboembolism eller dödsfall i samband med venös tromboembolism samt förekomst av allvarliga blödningar samt kliniskt relevanta icke-allvarliga blödningar.

Eliquis uppvisade jämförbar frekvens av venös tromboembolism och reducerade signifikant risken för både allvarliga blödningar och kliniskt relevanta icke allvarliga blödningar jämfört med enoxaparin/warfarin.
 

Se studie

Graf

Referens

1. Agnelli G et al. N Engl J Med. 2013;369:799-808
2. Produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se 

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt