Ge dina patienter rätt stöd

Patienter som ordinerats Eliquis® behöver mycket information, men gärna i små regelbundna doser. Därför har vi tagit fram en serie om sex broschyrer. Här kan du ta del av innehållet för patienterna med just förmaksflimmer och ladda ner dem som pdf. Föredrar dina patienter att få broschyren som e-post? Hjälp dem att starta en kostnadsfri prenumeration.

Starta kostnadsfri prenumeration åt din patient

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla våra föreläsningar och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka
CV-SE-2300177, PP-ELI-SWE-2840, SEP 2023