Aristotle

Eliquis (apixaban) jämfört med warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer¹𝄒²

  • 21% signifikant minskad risk för stroke/systemisk embolism (RRR, p =0,01, 0,3% ARR/år)
  • 31% signifikant minskad risk för allvarliga blödningar (RRR, p<0,0001, 0,96% ARR/år)
  • För varje 1000-tal patienter som behandlades i 1,8 år*:
    • förhindrades stroke hos 6 patienter
    • förhindrades allvarlig blödning hos 15 patienter

*Genom förbättrad monitorering av INR avtar de observerade fördelarna med apixaban jämfört med warfarin med avseende på dödsfall av alla orsaker

Effekt och säkerhet¹

I den här randomiserade, dubbelblinda studien jämfördes effekt och säkerhet med Eliquis 5 mg två gånger dagligen mot warfarin med mål INR 2-3. Studien omfattade 18 201 patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och minst en ytterligare riskfaktor för stroke, som tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥ 75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symtomatisk hjärtsvikt (NYH-klass ≥ II). Genomsnittlig uppföljningstid var 1,8 år.

Eliquis gav en signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism samt orsakade signifikant färre allvarliga blödningar jämfört med warfarin.

 

Referenser

1. Granger CB, Alexander JH, McMurray J, et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981-92.
2. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se

Aristotle

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka