ARISTOTLE

Eliquis jämfört med warfarin vid icke-valvulärt förmaksflimmer

Huvudresultat

I ARISTOTLE-studien uppvisade Eliquis jämfört med warfarin vid icke-valulärt förmaksflimmer: 1,2

  • Signifikant minskad risk för stroke /systemisk embolism 21% (RRR, p = 0.01), 0.33% ARR/år
  • Signifikant minskad risk för allvarliga blödningar 31 % (RRR, p<0,0001), 0,96 % ARR/år
  • För varje 1000-tal patienter som behandlades i 1,8 år förhindrade apixaban, jämfört med warfarin, stroke hos 6 patienter samt allvarlig blödning hos 15 patienter *  
     
    *  Genom förbättrad monitorering av INR avtar de observerade fördelarna med apixaban jämfört med warfarin med avseende på dödsfall av alla orsaker

Sammanfattning1

I denna randomiserade, dubbel-blinda, studie jämfördes effekt och säkerhet med Eliquis 5 mg två gånger dagligen mot warfarin med mål INR 2-3. 

I studien ingick 18 201 patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och minst en ytterligare riskfaktor för stroke, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA), ålder ≥ 75 år, hypertoni, diabetes mellitus, symtomatisk hjärtsvikt (NYHA-klass ≥ II). Genomsnittlig uppföljningstid var 1,8 år. 

Eliquis gav en signifikant reduktion av stroke/systemisk embolism samt orsakade signifikant färre allvarliga blödningar jämfört med warfarin

Se studie Övergång från warfarin till Eliquis 

Eliquis Aristotle

Referens

1. Granger CB, Alexander JH, McMurray J, et al. Apixaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2011;365:981-92.
2. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se

 

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt