Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.

 

Eliquis® på olika språk

Förmaksflimmer och VTE

Information till patienter som fått Eliquis för strokeprevention vid förmaksflimmer eller vid venös tromboembolism finns tillgängligt på ett flertal olika språk. Välj språk nedan för att ladda ned eller skriva ut.

Broschyr
Knä- & höftplastik

Information till patienter som fått Eliquis som trombosprofylax vid knä-/höftplastik finns tillgängligt på ett flertal olika språk. Välj språk nedan för att ladda ned eller skriva ut.

Knä- & höftplastik

Ge dina patienter rätt stöd

Patienter som ordinerats Eliquis® behöver mycket information, men gärna i små regelbundna doser. Därför har vi tagit fram en serie om sex broschyrer. Här kan du ta del av innehållet för patienterna med just förmaksflimmer och ladda ner dem som pdf. Föredrar dina patienter att få broschyren som e-post? Hjälp dem att starta en kostnadsfri prenumeration.

Läs mer och ta del av broschyrerna

Startkit

När du ordinerar Eliquis ska du ge dina patienter Eliquis startkit som innehåller grundläggande information och konkreta hjälpmedel.

Beställ nu

Eliquispatient.se

Patienter som vill ha fördjupande information kan vända sig till Eliquis patientwebb. Patientwebben är ett bra stöd under behandlingen och ger patienten möjlighet att lära sig om Eliquis och få mer kunskap om sin sjukdom.

Besök Eliquispatient.se

Eliquis® Digitala Patientfolder - Ny hjälp för mötet med patienter med flimmer- eller VTE?

Upptäck Eliquis® Digitala Patientfolder, som är ett verktyg med färdiga
presentationer som underlättar vid ditt 
möte. Ta del av färdiga presentationer
eller välj ut och skapa din egen. Du 
kan spara och hämta dina presentationer
när och där det passar dig.

Känn pulsen

På kännpulsen.se kan du ge patienter med risk att ha eller utveckla förmaksflimmer praktisk och pedagoisk hjälp att tidigt upptäcka oregelbunden puls.
 

Besök Kännpulsen.se

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en elektronisk skola för patienter med förmaksflimmer eller blodproppar i benen/lunga, vars syfte är att öka kunskapen i områdena som patient eller anhörig.
 

Besök Blodproppsskolan