Patientstöd

Med Eliquis patientstöd är det vår förhoppning att
det blir enklare för sjukvårdspersonal att stötta och
motivera de patienter som behandlas med Eliquis.

 

bild över moln i soldnedgång över bergtoppar

Eliquis® på olika språk – förmaksflimmer och VTE

 

Information till patienter som fått Eliquis för strokeprevention vid förmaksflimmer eller vid venös tromboembolism finns tillgängligt på ett flertal olika språk. Välj språk nedan för att ladda ned eller skriva ut.

Eliquis® på olika språk – knä- & höftplastik

 

Information till patienter som fått Eliquis som trombosprofylax vid knä-/höftplastik finns tillgängligt på ett flertal olika språk. Välj språk nedan för att ladda ned eller skriva ut.

höftplastik
bild över säkerhets halsband för eliquis läkemedel

 

Startkit

När du ordinerar Eliquis ska du ge dina
patienter Eliquis startkit som innehåller
grundläggande information och
konkreta hjälpmedel.

 

Beställ nu

 

eliquispatient.se

 

Eliquispatient.se

Patienter som vill ha fördjupande information kan
vända sig till Eliquis patientwebb. Patientwebben
är ett bra stöd under behandlingen och ger
patienten möjlighet att lära sig om Eliquis och få
mer kunskap om sin sjukdom.

Besök Eliquispatient.se

 

bild över kännpulsen

 

Känn pulsen

På kännpulsen.se kan du ge patienter med risk
att ha eller utveckla förmaksflimmer praktisk och
pedagoisk hjälp att tidigt upptäcka oregelbunden puls.

 

Besök Kännpulsen.se 

äldre par som står på en strand vid vattnet en dimmig dag

 

Blodproppsskolan

Blodproppsskolan är en Elektronisk
skola för patienter med förmaksflimmer
eller blodproppar i benen/lunga, vars
syfte är att öka kunskapen i områdena
som patient eller anhörig.

Besök Blodproppsskolan.se

 

Flimmertipslinjen

Om din patient har funderingar kring förmaksflimmer kan
hen ringa Flimmertipslinjen och komma i kontakt
med en sjuksköterska som hjälper till att besvara
patientens frågor. 

Tel: 0720 780 019 Spela filmen