Hoppa till huvudinnehåll

För Bristol-Myers Squibb och Pfizer är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs eller Pfizers produkter.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

  • Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller bms_reklamationer@bms.com
  • Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Utvalda inspelade utbildningar & sammanfattningar

Flimmerveckan 2024

Flimmerveckan 2024 gick av stapeln mellan 11-14 mars med fyra experter som ur olika perspektiv ger aktuell kunskap, praktiska råd samt svarar på dina frågor relaterat till patienter med förmaksflimmer. För dig som missade föreläsningarna finns de nu att se i efterhand.

Föreläsare: Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef LäkarGruppen, Västerås, Peter Hammarlund,  Specialist i Internmedicin och Kardiologi, Hjärtenheten Helsingborgs lasarett,”EKG-influencer”- ekgkurvan på instagram, Jakob Lundgren, kardiolog Skånes universitetssjukhus, Lund och Tord Juhlin Överläkare, Kardiologkliniken SUS, Lund

EKG

Trombosveckan 2023

Trombosveckan 2023 gick av stapeln mellan 12-15 september med fyra experter som ur olika perspektiv ger aktuell kunskap, praktiska råd samt svarar på dina frågor relaterat till patienter med venös trombossjukdom eller förmaksflimmer. För dig som missade föreläsningarna finns nu de att se i efterhand.

Föreläsare: Specialistläkare Katarina Glise Sandblad, Östra sjukhuset, Göteborg, Psykolog, psykoterapeut, Med Dr Fredrika Norlund, Hjärtsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare Tord Juhlin, Kardiologkliniken, SUS Lund och Professor Anders Själander, Medicinkliniken Sundsvall & Umeå Universitet.

Trombosveckan 2023

Flimmerveckan 2023 - sammanfattning

Flimmerveckan 2023 gick av stapeln mellan 6-9 mars. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna i textformat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Agne Laucyte-Cibulskiene, MD, Njurmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhuset, Malmö, Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, Tiohundra vårdbolag Norrtälje, Matthias Lidin, Universitetssjuksköterska, Centrum Hjärta-Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Gorav Batra, Specialistläkare/Postdoktor, Kardiologkliniken, Akademiska Universitetssjukhuset

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte

Trombosveckan 2022 - sammanfattning

Trombosveckan 2022 gick av stapeln mellan 12-15 september. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna i textformat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Specialistläkare Katarina Glise Sandblad, Östra sjukhuset, Göteborg, Psykolog, psykoterapeut, Med Dr Fredrika Norlund, Hjärtsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare Tord Juhlin, Kardiologkliniken, SUS Lund och Professor Anders Själander, Medicinkliniken Sundsvall & Umeå Universitet.

Katarina Glise Sandblad - Venösa tromboser och cancersjukdom

Venös trombos och arteriell emboli vid cancer

I anslutning till Kardiovaskulära Vårmötet – anordnades en lunchsänd föreläsning där fem experter belyste viktiga aspekter om antikoagulantia vid trombos vid cancer på temat: "Venös trombos och arteriell emboli vid cancer".

Föreläsare: Anders Själander, Professor vid Umeå Universitet, Överläkare Sundsvalls sjukhus. Övriga föreläsare var Anders Gottsäter, professor vid Lunds universitet och överläkare, Kärlkliniken, Skånes universitetssjukhus samt Maria Bruzelius, Överläkare, M.D, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset / KI, Solna och Elham Hedayati, M.D, PhD, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Venös trombos och arteriell emboli vid cancer

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan man resonera kring kvarstående riskfaktorer? - sammanfattning

I det här webbinariet lotsar Johan Elf oss genom riktlinjer, studier och egna erfarenheter om hur man som läkare kan tänka gällande patienter med venös tromboembolism, VTE, och fortsatt blodförtunnande behandling. Det handlar även om riskfaktorer för återinsjuknande, huruvida det finns någon vits med att mäta D-dimer för vägledning samt hur de gör på SUS i Malmö.

 

Förlängd behandlinghos patienter med venös trombos - Johan Elf

Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar - sammanfattning

Under maj månad 2022 möttes ett flertal experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation och dess utmaningar.

Föreläsare: Överläkare Elisabeth Änggård Rooth, Neurologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Professor Peter Stenvinkel, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Överläkare Oskar Angerås, Interventionell kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Kliniska komplexa situationer

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman - sammanfattning

Vi bjöd in ett flertal experter från olika delar av Sverige för att föreläsa inom temat: "Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman". Nedan finner du text- och videosammanfattning från respektive föreläsning.

Föreläsare: Fariba Baghaei, PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Själander, professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet, Åke Berglund, docent och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Venös trombos vid cancer

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar? - sammanfattning

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 anordnade Pfizer tillsammans med Bristol Myers Squibb en terapiinriktad utbildning på temat Vad hittar man när man letar? Svenska data om postoperativt förmaksflimmer. Vad händer om man inte letar? Vilka tekniker kan vi leta med?

Föreläsare:Stefan James, Professor Kardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Gorav Batra, specialistläkare vid Kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och överläkare Tord Juhlin, Kardiologiska kliniken, SUS Lund.

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar?


2:56
boris klanger | flimmerveckan | kardiologi | videosummering
Summeringen av Patienter med förmaksflimmer. Tog upp hur kommunikationen fungerar med slutenvården och remittering/övertagning av patienterna. Föreläst av Boris Klanger, specialist i allmänmedicin, verksamhetschef LäkarGruppen, Västerås
2:34
tord juhlin | kardiovaskulära vårmötet | jämlikhet | kardiologi
Under Kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund som modererade föreläsningen: Hur jämlik är egentligen vården vid förmaksflimmer
4:35
tord juhlin | kardiovaskulära vårmötet | livsstilsfaktorer | lungvensisolering
Under Kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Tord Juhlin, överläkare Kardiologikliniken SUS Lund om projektet: Kan livsstilsfaktorer påverka prognosen efter lungvensisolering
3:56
pyotr platonov | kardiovaskulära vårmötet | ärftliga kardiomyopatier | kardiologi
Under Kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Pyotr Platonov, professor vid Lunds Universitet, Överläkare arytmikliniken Lund, Ordförande för arbetsgrupp Kardiogenetik, Sven, om föreläsningen; Förmaksflimmer hos patienter med ärftliga kardiomyopatier
2:19
linda johanson | kardiovaskulära vårmötet | smarta klockor | förmaksflimmer
Under Kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Linda Johnson, docent i kardiovaskulär epidemiologi, Lunds universitet om hennes föreläsning: Kardiologen på handleden - hur pålitliga är våra smarta klockor samt förmaksflimmer hos kvinnor
2:21
bahira shahim | kardiovaskulära vårmötet | klaffsjukdom | kardiologi
Under kardiovaskulära vårmötet intervjuade vi Bahria Shahim, ST-läkare på hjärtkliniken i Karolinska sjukhuset, biträdande lektor på Karolinska institutet om Medelålderns klaffel - med fokus på primär mitralis klaffsjukdom och mitralisklaff kollaps
3:00
alexandra måneheim | kardiovaskulära vårmötet | ves | sves
Under Kardiovakulära vårmötet 2024 intervjuade vi Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi SUS, Doktorand Lunds Universitet, om forskningen Patienters extraslag ventrikulärt (VES) och supraventrikulära (SVES) och dess variation
2:53
peter hammarlund | ekg | flimmerveckan | kardiologi
Förmaksflimmer både över- och underdiagnosticeras ofta. Interaktiv föreläsning utifrån EKG för att avgöra om det rör sig om flimmer eller något eller annat. Det och andra frågeställningar tog Peter Hammarlund, upp under Flimmerveckan.
2:16
jakob lundgren | hjärtsvikt | flimmerveckan | förmaksflimmer
Sammanfattning på Förmaksflimmer hos hjärtsviktpatienten – Patientfall ur sviktläkarens perspektiv. Föreläsning med Jakob Lundgren, Kardiolog Skånes universitetssjukhus, Lund

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag!

Registrera dig här

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus

Se mer och boka