Hoppa till huvudinnehåll

För Bristol-Myers Squibb och Pfizer är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs eller Pfizers produkter.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

  • Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller bms_reklamationer@bms.com
  • Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com

Utvalda inspelade utbildningar & sammanfattningar

Trombosveckan 2023

Trombosveckan 2023 gick av stapeln mellan 12-15 september med fyra experter som ur olika perspektiv ger aktuell kunskap, praktiska råd samt svarar på dina frågor relaterat till patienter med venös trombossjukdom eller förmaksflimmer. För dig som missade föreläsningarna finns nu de att se i efterhand.

Föreläsare: Specialistläkare Katarina Glise Sandblad, Östra sjukhuset, Göteborg, Psykolog, psykoterapeut, Med Dr Fredrika Norlund, Hjärtsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare Tord Juhlin, Kardiologkliniken, SUS Lund och Professor Anders Själander, Medicinkliniken Sundsvall & Umeå Universitet.

Trombosveckan 2023

Flimmerveckan 2023 - sammanfattning

Flimmerveckan 2023 gick av stapeln mellan 6-9 mars. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna i textformat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Agne Laucyte-Cibulskiene, MD, Njurmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhuset, Malmö, Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, Tiohundra vårdbolag Norrtälje, Matthias Lidin, Universitetssjuksköterska, Centrum Hjärta-Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Gorav Batra, Specialistläkare/Postdoktor, Kardiologkliniken, Akademiska Universitetssjukhuset

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte

Trombosveckan 2022 - sammanfattning

Trombosveckan 2022 gick av stapeln mellan 12-15 september. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna i textformat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Specialistläkare Katarina Glise Sandblad, Östra sjukhuset, Göteborg, Psykolog, psykoterapeut, Med Dr Fredrika Norlund, Hjärtsektionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Överläkare Tord Juhlin, Kardiologkliniken, SUS Lund och Professor Anders Själander, Medicinkliniken Sundsvall & Umeå Universitet.

Katarina Glise Sandblad - Venösa tromboser och cancersjukdom

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan man resonera kring kvarstående riskfaktorer? - sammanfattning

I det här webbinariet lotsar Johan Elf oss genom riktlinjer, studier och egna erfarenheter om hur man som läkare kan tänka gällande patienter med venös tromboembolism, VTE, och fortsatt blodförtunnande behandling. Det handlar även om riskfaktorer för återinsjuknande, huruvida det finns någon vits med att mäta D-dimer för vägledning samt hur de gör på SUS i Malmö.

 

Förlängd behandlinghos patienter med venös trombos - Johan Elf

Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar - sammanfattning

Under maj månad 2022 möttes ett flertal experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation och dess utmaningar.

Föreläsare: Överläkare Elisabeth Änggård Rooth, Neurologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Professor Peter Stenvinkel, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Överläkare Oskar Angerås, Interventionell kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Kliniska komplexa situationer

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman - sammanfattning

Vi bjöd in ett flertal experter från olika delar av Sverige för att föreläsa inom temat: "Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman". Nedan finner du text- och videosammanfattning från respektive föreläsning.

Föreläsare: Fariba Baghaei, PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Själander, professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet, Åke Berglund, docent och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Venös trombos vid cancer

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar? - sammanfattning

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 anordnade Pfizer tillsammans med Bristol Myers Squibb en terapiinriktad utbildning på temat Vad hittar man när man letar? Svenska data om postoperativt förmaksflimmer. Vad händer om man inte letar? Vilka tekniker kan vi leta med?

Föreläsare:Stefan James, Professor Kardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Gorav Batra, specialistläkare vid Kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och överläkare Tord Juhlin, Kardiologiska kliniken, SUS Lund.

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar?


3:03
jesper van der pals | magtarmblödning | kliniskt komplexa situationer | kardiologi
Jesper van der Pals, docent och överläkare, summerar sin föreläsning, Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet, under seminariet Kliniskt komplexa situationer
8:00
dag risberg | magtarmblödning | kliniskt komplexa situationer | blödningar
Dag Risberg, överläkare VO, Kirurgi och Urologi, Danderyds Sjukhus Stockholm, sammanfattar sin föreläs ning "NOAK och akut magtarmblödning - Klinsik hantering av patienter med komplicerade blödningstillstånd"
3:01
fredrik wallentin | magtarmblödning | kliniskt komplexa situationer | kardiologi
Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog sammanfattar sin förelsäning, Behandling med orala antikoagulation hos äldre patienter, från seminariet, Kliniskt komplexa situationer
25:19
jesper van der pals | komorbiditet | kliniskt komplexa situationer | kardiologi
Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Jesper van der Pals, Docent och överläkare, om Komplexa fall med patienter med förmaksflimmer och komorbiditet.
30:32
jesper van der pals | dag risberg | fredrik wallentin | kristina hagwall
Paneldiskussionen med moderator Kristina Hagwall, överläkare och kardiolog. Föreläsare; Jesper van der Pals, docent och överläkare, Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi och Urologi och Fredrik Wallentin, överläkare och kardiolog.
23:47
fredrik wallentin | äldre | kliniskt komplexa situationer | kardiologi
Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Fredrik Wallentin, Överläkare och kardiolog, om Behandling med orala antikoagulanta hos äldre patienter
32:55
dag risberg | magtarmblödning | kliniskt komplexa situationer | kardiologi
Under Kliniskt komplexa situationer föreläste Dag Risberg, överläkare VO Kirurgi och Urologi, Danderyds Sjukhus Stockholm, om NOAK och akut magtarmblödning - Klinisk hantering av patienter med komplicerande blödningstillstånd
4:56
maria dahlberg | flimmermottagning | kardiologi | eliquis
Del 2 av den intervju vi gjort med Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterska, vårdcentralen Limhamn, som svarar på fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral.
3:41
maria dahlberg | flimmermottagning | kardiologi | eliquis
Del 1 av den intervju vi gjort med Maria Dahlberg, flimmer- och hypertonisjuksköterska, vårdcentralen Limhamn, som svarar på fyra snabba frågor om flimmermottagning på vårdcentral.
Registrera dig idag!

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag!

Registrera dig här

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus

Se mer och boka
LIVE

Flimmerveckan 2024 sänds mellan 11-14 mars!

Anmäl dig här!