Hoppa till huvudinnehåll

För Bristol-Myers Squibb och Pfizer är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs eller Pfizers produkter.

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

  • Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller bms_reklamationer@bms.com
  • Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08-585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com
Registrera dig idag!

Utvalda inspelade föreläsningar

Flimmerveckan 2023 - sammanfattning

Flimmerveckan 2023 gick av stapeln mellan 6-9 mars. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna i textformat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Agne Laucyte-Cibulskiene, MD, Njurmedicinska kliniken, Skånes universitetssjukhuset, Malmö, Lovisa Jäderlund Hagstedt, distriktsläkare, Tiohundra vårdbolag Norrtälje, Matthias Lidin, Universitetssjuksköterska, Centrum Hjärta-Kärl och Neuro, Karolinska Universitetssjukhuset, Gorav Batra, Specialistläkare/Postdoktor, Kardiologkliniken, Akademiska Universitetssjukhuset

Diabetisk njursjukdom och förmaksflimmer - Agne Laucyte

Förlängd behandling hos patienter med venös trombos – hur kan man resonera kring kvarstående riskfaktorer? - sammanfattning

I det här webbinariet lotsar Johan Elf oss genom riktlinjer, studier och egna erfarenheter om hur man som läkare kan tänka gällande patienter med venös tromboembolism, VTE, och fortsatt blodförtunnande behandling. Det handlar även om riskfaktorer för återinsjuknande, huruvida det finns någon vits med att mäta D-dimer för vägledning samt hur de gör på SUS i Malmö.

 

Förlängd behandlinghos patienter med venös trombos - Johan Elf

Trombosveckan 2022 - sammanfattning

Trombosveckan 2022 gick av stapeln mellan 12–15 september. För dig som missade föreläsningarna eller som vill se dem i efterhand, har vi summerat alla föreläsningarna, både i textformat och korta videoreferat, som ger dig det viktigaste du bör ta med dig!

Föreläsare: Katarina Glise Sandblad, specialist i internmedicin och doktorand vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Fredrika Norlund är legitimerad psykolog, psykoterapeut, med. dr och arbetar på Hjärtsektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Tord Juhlin, kardiolog och överläkare på Arytmisektionen vid Skånes univesitetssjukhus i Lund och Anders Själanders, professor vid Umeå universitet och överläkare på Medicinkliniken, Sundsvalls sjukhus.

Katarina Glise venösa tromboser och cancersjukdom

Kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation – olika specialisters utmaningar - sammanfattning

Under maj månad 2022 möttes ett flertal experter från olika delar av Sverige för att diskutera kliniska frågeställningar inom området kliniska komplexa situationer vid behandling med antikoagulation och dess utmaningar.

Föreläsare: Överläkare Elisabeth Änggård Rooth, Neurologiska kliniken, Danderyds sjukhus, Professor Peter Stenvinkel, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge och Överläkare Oskar Angerås, Interventionell kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Kliniska komplexa situationer

Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman - sammanfattning

Vi bjöd in ett flertal experter från olika delar av Sverige för att föreläsa inom temat: "Venös trombos vid cancer – aktuell kunskap och kliniska dilemman". Nedan finner du text- och videosammanfattning från respektive föreläsning.

Föreläsare: Fariba Baghaei, PhD och överläkare, Koagulationscentrum Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Själander, professor och överläkare Medicinkliniken Sundsvalls sjukhus, Umeå universitet, Åke Berglund, docent och överläkare, Onkologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet

Venös trombos vid cancer

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar? - sammanfattning

I anslutning till Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 2022 anordnade Pfizer tillsammans med Bristol Myers Squibb en terapiinriktad utbildning på temat Vad hittar man när man letar? Svenska data om postoperativt förmaksflimmer. Vad händer om man inte letar? Vilka tekniker kan vi leta med?

Föreläsare:Stefan James, Professor Kardiologiska kliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Gorav Batra, specialistläkare vid Kardiologiska kliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och överläkare Tord Juhlin, Kardiologiska kliniken, SUS Lund.

Terapiinriktad utbildning: Vad hittar man när man letar?


4:43
tigist wodaje | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Tigist Wodaje, Kardiolog, Doktorand, KS, KI berättar om att asymptomatiska patienter inte är evaluerade med bilddiagnostik ganska ofta pga. risker associerade med bilddiagnostiken.
5:50
konrad nilsson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Konrad Nilsson, ST-läkare Internmedicin och kardiologi, berättade om att resultatet visade på att det är en ganska liten andel patienter som behöver genomgå någon form av kranskärlsintervention efter TAVI. Se hela intervjun!
4:32
mats börjesson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Mats Börjesson, Prof. Överläkare berättar bla. om studie där slutsatsen var, att det är inte mängden av ventrikulära extraslag som är avgörande för riskstratifieringen.
9:26
lu dai | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Dr. Lu Dai, Karolinska Institutet, som berättade om identifieringen av en homogen grupp patienter skulle kunna underlätta för sjukvårdspersonalen att utveckla en mer individuell strategi som patienterna som de skulle ha nytta av.
3:06
madeleine johansson | esc | förmaksflimmer | kardiologi
Vi intervjuade Madeleine Johansson, MD, PhD, Kardiolog, Lunds Universitet. Hon berättade om att i studien såg de en stor skillnad i endostatinnivån hos patienter med ortostatisk hypotension jämfört med friska individer.
4:03
filip hammaréus | esc | biomarkörer | eliquis
Vi intervjuade Filip Hammaréus, AT-läkare, Jönköping & Doktorand vid Linköpings Universitet, om sin studie som visar på en viktig pusselbit att hitta olika biomarkörer för att bättre riskstratifiera olika patienter.
5:13
frida wedlund | esc | hjärtsjukdom | kardiologi
Vi intervjuade Frida Wedlund, ST-läkare SUS Malmö, Doktorand på Lunds Universitet. Genom att vi gör de här studierna får vi mer kunskap i ett tidigare outforskat område, så kan de här kvinnorna beredas möjlighet att föda barn trots
2:41
tymon pol | esc | biomarkörer | förmaksflimmer
Intervju med Tymon Pol som berättar om biomarkörer förknippas med sjukhusinläggning för hjärtsvikt vid förmaksflimmer – ny kunskap från ARISTOTLE-studien.
3:31
alexandra måneheim | esc | antikoagulation | förmaksflimmer
Vi intervjuar Alexandra Måneheim, ST-läkare, Klinisk Fysiologi & Doktorand, Kardiovaskulär Epidemiologi, Lunds Universitet.

Vill du bli inbjuden till nästa möte?

Prenumerera på våra nyhetsbrev, ett enkelt och bekvämt sätt att öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer och få praktisk vägledning i din kliniska vardag!

Registrera dig här

LIPUS-utbildning

Vill du fördjupa din kunskap om handläggning av patienter med förmaksflimmer och/eller venös tromboembolism? Anmäl dig då till den Lipus-certifierade utbildningen AF | VTE i Fokus

Se mer och boka