header utbildning

 

Webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning, aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. Se föreläsningarna på jobbet, tillsammans med kollegor eller hemma i lugn och ro. Vi uppdaterar sidan med nya webbföreläsningar allt eftersom. Du kan även anmäla ditt intresse för att delta i kommande webbföreläsningar genom att anmäla dig direkt här på sidan.

Se kommande webbsändningar Kongresser

Våra senaste föreläsningar

Poster image 50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili

Hur bör jag som verksam inom allmänmedicin tänka kring riskfaktorhantering?...

Poster image 01:00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och...

Poster image 01:00:30
Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1 Kunskapen...

Poster image 55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

Webinar med Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset, uppsala med temat:...

Poster image 07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under...

Poster image 01:01:10
ESC guidelines 2020 om hur vi hanterar patienter med förmaksflimmer som genomgår AKS PCI

Överläkare Oskar Angerås, Sahlgrenska universitetssjukhuset går igenom ESCs gällande riktlinjer...

Poster image 57:31
EHRA practical guide 2021 and clinical complexities in atrial fibrillation

Professor Jan Steffel, University of Zürich, Schweiz och ordförande för...

Poster image 57:42
Är det dags att börja behandla lungembolipatienter polikliniskt

Johan Elf, docent och överläkare, Koagulationscentrum SUS Malmö, redogör för...

Poster image 01:00:39
Patientfall med fokus på förmaksflimmer och EKG-tolkning

Kristina Hagwall, överläkare i Kardiologi, Danderyds sjukhus, håller en...

Poster image 01:02:03
Njursvikt & Hjärtsjukdom – double trouble

Varför är vaskulär förkalkning så vanligt vid kronisk njursjukdom och...

Poster image 59:46
Hitta rytmen med rätt hjälpmedel – vilka metoder är bäst för att leta efter förmaksflimmer

Docent och överläkare Johan Engdahl, Kardiologkliniken Danderyds sjukhus, går igenom...

Poster image 59:52
Blödning och blödningshantering

Professor Sam Schulman vid McMaster Clinic Canada går igenom NOAK-behandlade...

Poster image 01:00:24
Hur navigerar vi säkert i okända vatten vid förmaksflimmer och AKS och eller PCI

Webbsändning 2020, Prof Stefan James, Akademiska universitetssjukhuset Uppsala, sammanfattar ...

Högriskpatienten ett högriskprojekt

Poster image 34:20
Livsstil och förmaksflimmer - Matthias Lidin

Matthias Lidin föreläste om livsstil och förmaksflimmer

Poster image 35:06
Stroke & förmaksflimmer - Mikalea Romanita,

Mikaela Romanita föreläste om Stroke och förmaksflimmer

Poster image 34:42
Högriskpatienten ett högriskprojekt - paneldebatt

Paneldebatt mellan Kristina Hagwall, Matthias Lidin och Mihaela Oana Romanita...

Poster image 32:42
ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020, vad är nytt - Kristina Hagwall

Kristina Hagwall föreläste om de senaste ESC rekommendationer, förmaksflimmer 2020...

Föreläsarserien Kliniska komplexa situationer

Poster image 24:39
Nyheter inom fysisk aktivitet och idrottskardiologi

Professor Mats Börjesson, Kardiologkliniken, MGA Östra

Poster image 41:03
Paneldiskussion om kliniska komplexa situationer vid förmaksflimmer

Avslutande frågestund där publiken hade möjlighet att få tips och...

Poster image 30:22
EHRA practical guide 2021

Överläkare Tord Juhlin, Kardiologkliniken, SUS Lund

Poster image 24:35
Sekundär prevention- Kvinnohjärtat

Docent och Överläkare i Kardiologi Annica Ravn-Fischer, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Poster image 28:32
ABC riskscore- Indivdanpassad behandling vid hjärtinfarkt och förmaksflimmer

Professor Jonas Oldgren, UCR, Akademiska sjukhuset Uppsala

Poster image 29:25
Hjärnblödning och stroke- återinsättning av antikoagulantia eller andra möjligheter

Professor Arne Lindgren, Neurologkliniken , SUS Lund

Våra andra föreläsningar

Poster image 32:12
Förmaksflimmer och NOAK i primärvård

Webbsänd föreläsning 2018, Överläkare Tord Juhlin vid MAVA SUS Lund...

Poster image 38:36
Current knowledge and recent advances in venous thromboembolism

Webbsändning 2018, Dr Ander Cohen, St Guy's & Thomas' Hospitals,...

Poster image 33:26
Förmaksflimmer hos den äldre patienten

Webbsändning 2019, Överläkare Per Sjölin Capio St Görans Sjukhus går...

Poster image 30:49
Komplicerande tillstånd vid förmaksflimmer - Hur ska vi göra

Annica Ravn-Fischer, Överläkare i Kardiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, tar upp patientfall...

Poster image 27:29
EKG - en tolkningsfråga

Överläkare i Kardiologi Kristina Hagwall, Danderyds sjukhus, ger en genomgång...

Poster image 51:28
Förmaksflimmer och fysisk aktivitet eller inaktivitet - nytta och risker

Webbsändning 2020, Prof. Mats Börjesson vid Sahlgrenska sjukhuset presenterar en...

Poster image 07:14
Det lönar sig att screena efter förmaksflimmer

Doktor Emma Svennberg, Hjärtkliniken Karolinska sjukhuset sammanfattar de nya, under...

Poster image 55:27
Kardiovaskulära vårmötet - Året runt 2021 - Dr Karolina Szummer, Maria Bruzelius, Dr Ziad Hijazi

Webinar med Dr Ziad Hijazi, Akademiska sjukhuset, uppsala med temat:...

Poster image 01:00:30
Venös trombos vid cancer - ny kunskap och kliniska dilemman

Trombos och förekomst av blödning är vanligt vid cancersjukdom.1 Kunskapen...

Poster image 01:00:28
Stroke förmaksflimmer och återinsättning av antikoagulantia - Professor Arne Lindgren Neurologi SUS Lund

Professor Arne Lindgren avhandlade områdena; stroke, förmaksflimmer och antikoagulantia och...

Poster image 50:50
Förmaksflimmer - riskfaktorer och praktisk handläggning - Frieder Braunschweig och Faris Al-Khalili

Hur bör jag som verksam inom allmänmedicin tänka kring riskfaktorhantering?...

Poster image 34:37
Nya arbetssätt kring förmaksflimmer

Webbsändning, Kristina Hagwall, kardiolog Danderyds sjukhus och Pernilla Frid, doktor...

Poster image 27:38
Förmaksflimmer - se hela patienten

Faris Al-Khalili, kardiolog och medicinskt ansvarig vid Stockholm Heart Center...

Poster image 27:49
NOAK i klinisk vardag med fokus på blödningshantering

Peter Svensson, Prof. Koagulationscentrum SUS Malmö, går igenom olika scenarion...

 

Kongresser

Vi besöker årligen populära kongresser och mötenför kardiologer och specialister från hela världen.
Genom våra intervjuer fångar vi de ämnen som diskuterasmest i både nationella och internationella sammanhang.

Fler kongresser

ESC i Amsterdam 2020
2020 Kongress

ESC i Amsterdam 2020

 
ESC i Paris 2019
2019 Kongress

ESC i Paris 2019

 
ESOC i Milano 2019
2019 Kongress

ESOC i Milano 2019

 
EHRA i Lissabon 2019
2019 Kongress

EHRA i Lissabon 2019

 
fatta flimmer

 

Workshop förmaksflimmer för din vårdenhet

Workshop förmaksflimmer för din vårdenhet
är ett projekt som syftar till att utveckla ett
strukturerat arbetssätt och identifiera
förbättringsområden kring patienter
med förmaksflimmer.

Mer information Spela film

 

bild över hörlurar

 

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen att lyssna till podcastsändningar inom
Hjärta-Kärl området. Här har du möjlighet att lyssna
på spännande gäster som diskuterar aktuella
och heta ämnen inom detta område.

Se alla avsnitt