Averroes

Eliquis (apixaban) jämfört med ASA vid icke-valvulärt förmaksflimmer

I AVERROES-studien uppvisade Eliquis jämfört med aspirin vid icke-valulärt förmaksflimmer1,2:

  • 55% signifikant minskad risk för stroke/systemisk embolism (RRR, p < 0,001, 2,1% ARR/år)
  • Ingen ökad risk för allvarliga blödningar (p = 0,57)

Effekt och säkerhet

I en dubbelblind studie randomiserades 5599 patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke, men där warfarin bedömdes olämpligt, till behandling med Eliquis® 5 mg två gånger dagligen eller acetylsalicylsyra 81-324 mg per dag.

Genomsnittlig uppföljningstid var 1,1 år.

Innan inklusionen i studien hade omkring 40% av patienterna behandlats med warfarin.

Eliquis är den enda NOAK som genomfört en randomiserad, dubbelblind, studie för att utvärdera effekt och säkerhet av en NOAK jämfört med acetylsalicylsyra vid förmaksflimmer.

Eliquis visade sig reducera risken för stroke/systemisk embolism signifikant utan att öka risken för allvarlig blödning jämfört med aspirin.

Den tydliga nyttan av behandling med Eliquis® jämfört med acetylsalicylsyra medförde att studien avbröts i förtid efter två interim-analyser då den oberoende säkerhetskommittén rekommenderat detta.

Referenser

1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2011; 364: 806–817
2. Produktresumé för Eliquis® (apixaban).

AVERROES_graf_4

 

 

Dags för kompetensutveckling?

Upptäck alla webbinarier och fördjupa dina kunskaper, eller boka in en workshop för din vårdenhet!

Se mer och boka