AVERROES

Eliquis jämfört med ASA vid icke-valvulärt förmaksflimmer

Huvudresultat

Studien avbröts i förtid efter två interim-analyser då den oberoende säkerhetskommittén rekommenderat detta p.g.a den tydliga nyttan av behandling med Eliquis jämfört med aspirin.

I AVERROES-studien uppvisade Eliquis jämfört med aspirin vid icke-valulärt förmaksflimmer: 1

  • Signifikant minskad risk för stroke/systemisk embolism med 55% (RRR, p < 0,001) , 2.1% ARR/år
  • Ingen ökad risk för allvarliga blödningar (p = 0,57)

Sammanfattning1

I en dubbelblind studie randomiserades 5599 patienter med förmaksflimmer och ökad risk för stroke, men där warfarin bedömdes olämpligt, till behandling med Eliquis 5 mg två gånger dagligen eller aspirin 81-324 mg per dag.

Genomsnittlig uppföljningstid var 1,1 år.

Innan inklusionen i studien hade omkring 40% av patienterna behandlats med warfarin.

Eliquis är den enda NOAK som genomfört en randomiserad, dubbelblind, studie för att utvärdera effekt och säkerhet av en NOAK jämfört med aspirin vid förmaksflimmer.

Eliquis visade sig reducera risken för stroke/systemisk embolism signifikant utan att öka risken för allvarlig blödning jämfört med aspirin.

Se studien

Studier

Referens

1. Connolly SJ et al. N Engl J Med 2011; 364: 806–81

bild över moln i med rött ljus från solen

Se webbföreläsningar

Vi arrangerar webbsända föreläsningar med olika specialister för dig som vill öka din kunskap om ny forskning,  aktuella behandlingsriktlinjer samt praktisk vägledning i din kliniska vardag. 

Se alla föreläsningar

ett äldre par som badar och får vatten över sig.

Podcast – Hjärta & Kärl

Välkommen till Pfizers podcastsändningar inom Hjärta-Kärl området.
Här har du möjlighet att lyssna på spännande gäster som diskuterar
aktuella och heta ämnen inom detta område.

Lyssna på alla avsnitt