PRAKTISKA RÅD

Äta och dricka

Eliquis och alkohol 

Effekten av ELIQUIS (apixaban) påverkas inte av måttliga mängder alkohol. 
Däremot kan intag av spritdrycker, drycker med hög alkoholhalt, orsaka slemhinneskador och därmed ge en ökad risk för blödning.1

Rekommendationen är att en patient som behandlas med ELIQUIS ska vara måttlig med alkohol.2

Eliquis kan tas med eller utan mat1

ELIQUIS kan tas antingen i samband med måltid eller utan mat.
Effekten av ELIQUIS (apixaban) påverkas inte på något sätt av olika födointag. Därför gäller inga restriktioner vad gäller kosten i samband med administrering av ELIQUIS (apixaban).

 eliquis-ata-dricka

Eliquis och jordgubbar

Eliquis blodförtunnande effekt, till skillnad från Vitamin-K antagonister (ex warfarin ), påverkas ej av föda rikt på K-vitamin som t.ex jordgubbar, broccoli och spenat.

 

Eliquis ska sväljas med vatten

Eliquis är en filmdragerad tablett som ska sväljas ned med ett glas vatten.

 

Eliquis-tabletten kan krossas vid behov

Om patienten har svårt att svälja tabletten hel kan tabletten krossas och därefter blandas med exempelvis vatten, 5% glukoslösning (D5W), äppeljuice eller äppelmos omedelbart innan administrering. 

Krossade ELIQUIS-tabletter är stabila i vatten, 5% glukoslösning (D5W), äppeljuice och äppelmos i upp till 4 timmar.

Referens

1. Fullständig information finns i produktresumén för Eliquis®, se www.fass.se 
2. Apoteksgruppen.se/radgivnig/halsorisker/lakemedel-och-alkohol